Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

SAO leert Nickerie ‘Haar opsteken’

In het kader van het 145 jarig bestaan van Nieuw Nickerie op 8 augustus aanstaande heeft de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) op zondag 14 juli 2024 een eendaagse cursus ‘Haar opsteken’  verzorgd voor 16 enthousiaste deelneemsters in Nickerie. De deelnemers hebben een schuine bol en een schulpen bol leren opsteken en hebben allen een […]

SAO-certificaatuitreiking Textiele Werkvormen aan 23 geslaagden

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) heeft op donderdag 18 april 2024 aan 23 geslaagde cursisten een certificaat overhandigd voor de succesvolle afronding van de training Textiele Werkvormen. De training is tot stand gekomen in samenwerking met de stichting Grijp de Godsvrucht, afdeling Livorno, en het Bureau Gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën en Planning […]

Wroko Foe Mek Moni levert weer geslaagden af

Vandaag, vrijdag 19 april 2024, hebben de 17 cursisten van de Kappers-A opleiding, welke hun kosteloos is aangeboden onder het project Wroko Foe Mek Moni, hun certificaat in ontvangst mogen nemen. Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), die aanwezig was bij de uitreiking van de certificaten, benadrukte in zijn toespraak, dat […]

SAO levert 24 verpleegassistenten af

Vierentwintig (24) cursisten van de vaktraining verpleegassistent verpleeghulp hebben na een succesvolle opleiding van bijkans anderhalf  jaar, op 31 januari 2024 hun certificaat van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) in ontvangst mogen nemen. De training is verzorgd onder supervisie van de Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen van het ministerie van Volksgezondheid. Met het behalen […]

Minister Mac Andrew bezoekt Nickerie voor uitvoering ‘Wroko Foe Mek Moni’

In het kader van het project “Wroko Foe Mek Moni”, dat landelijk door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) wordt uitgevoerd, heeft minister Steven Mac Andrew op 1 februari 2024 zowel  in de Penitentiaire Inrichting Hazard in Nickerie, als het Natuurtechnisch Instituur (Natin) aldaar, het startsein gegeven van de vaktrainingen Gawasa, Basis Koeltechniek, Electro- Huisinstallatie, […]

SAO verzorgt Kapperstraining in Paramaribo ter verdere uitvoering ‘Wroko Foe Mek Moni’

In het kader van het landelijk trainingsproject ‘Wroko Foe Mek Moni’ heeft  minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), op 29 januari 2024 in de Twins Kapsalon te Paramaribo,  het startsein gegeven van, de Kapper A vaktraining, onderdeel Huid en haar. Aan deze vaktraining  die kosteloos wordt aangeboden participeren bijkans 20 personen. […]

SAO levert wederom grote groep vaktechnische krachten af

Met de certificaatuitreiking aan 53 vaktechnische krachten die met succes de reguliere avondtrainingen GaWaSa, Elektro-Huisinstallatie en Koeltechniek hebben doorlopen, heeft de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) wederom een stap voorwaarts gezet ter concretisering van het werkgelegenheidsbeleid van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ). Middels het aanbieden van vaktrainingen aan de samenleving, wordt beleidsmatig […]

AWJ lanceert historisch landelijk trainingsproject ‘Wroko Fu Mek Moni’ in Coronie

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), heeft op zaterdag 21 oktober 2023 in het district Coronie, het startsein gegeven van het landelijk trainingsproject ‘Wroko Foe Mek Moni’, dat door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), wordt uitgevoerd. Dit project is in Coronie gelanceerd middels het voor open verklaren van de vaktrainingen […]