Rijstplatform heeft onderhoud met president Santokhi

Het Rijstplatform onder voorzitterschap van landbouwdirecteur Soedeschand Jairam heeft een werkbezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. Het platform, welke in 2022 in het leven is geroepen om een ommekeer te brengen in de Surinaamse rijstsector heeft tijdens het overleg met de regeringsleider op dinsdag 28 februari verslag gedaan over resultaten die zijn behaald, maar ook […]

Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness ziet levenslicht

August 4, 2022 Het agrarisch beleid van de regering is erop gericht om onder meer voedselzekerheid en voedselveiligheid te bieden. Daarnaast is het de bedoeling te zorgen voor inkomstenvorming en een bijdrage te leveren aan de nationale productie. Om de agrarische sector tegemoet te komen met kredietfaciliteiten heeft de regering bij wet het Nationaal Ontwikkelingsfonds […]