Arbeidsinspecteurs getraind in recent afgekondigde arbeidswetten voor handhaving en naleving

Arbeidsinspecteurs zijn onlangs getraind in de werking van de recent afgekondigde wetten ‘Gelijke Behandeling Arbeid’ en ‘Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid’. De inhoud en werking van deze wetten zijn van cruciaal belang voor de arbeidsinspecteurs, opdat zij effectief handhaving en naleving kunnen afdwingen. De trainers waren juristen die werkzaam zijn op het ministerie en betrokken […]