Regering geeft verder invulling aan ontwikkelingsrichting

De regering blijft zich inzetten voor de welvaart en ontwikkeling van Suriname, met de focus op sociale programma’s, gezondheidszorg, cultureel erfgoed en democratische processen. In dit kader zijn er tijdens de meest recente regeringsvergadering op het Kabinet van de President besluiten genomen die belangrijk zijn voor de ontwikkelingsrichting. De regeringsfunctionarissen hebben zich gebogen over verschillende […]

Regering zet koers voor verbeteringen op verschillende fronten

De regering heeft tijdens de Regeringsvergadering (RRV) van 31 januari 2024 een reeks besluiten genomen die aanzienlijke impact zullen hebben op het dagelijks leven van onze samenleving. De regering heeft haar goedkeuring verleend aan de overdracht van grondhuur- of erfpacht aan 40 natuurlijke personen en de blote eigendom aan 23 rechtspersonen tegen vastgestelde conversiewaarden. Daarnaast […]