Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

President installeert commissie ‘Evaluatie Anti-Corruptiewet 2017’

De Commissie ‘Evaluatie Anti-Corruptiewet 2017’ zal in de komende drie maanden de Anti-Corruptiewet integraal evalueren en voorstellen doen aan de regering voor een wetswijziging. De commissieleden, onder leiding van voorzitter Carmen Rasam, zijn op vrijdag 10 mei 2024 op het Kabinet van de President geïnstalleerd door regeringsleider Chandrikapersad Santokhi. Het anti-corruptiewetbeleid wordt zeer hoog geprioriteerd […]

“Meeste doelen in herstelplan gehaald”

“De meeste doelen die wij hadden aangegeven in ons herstelplan zijn ook gehaald”. Zo sprak president Chandrikapersad Santokhi op dinsdag 28 november in De Nationale Assemblee (DNA). Het staatshoofd reageerde hiermee op vragen na zijn spreekbeurt een dag eerder in de eerste ronde van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). President Santokhi stelt dat de analyse […]

“Regering geen voorstander van schijnwelvaart”

“De regering is geen voorstander van schijnwelvaart.” Zo benadrukte president Chandrikapersad Santokhi op maandag 27 november tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in De Nationale Assemblee (DNA). Het staatshoofd is daarbij ingegaan op de politiek strategische beleidsissues die in eerste ronde van de APB door het college, namelijk de fractieleiders, aan de orde waren gesteld. […]

Suriname plaatst kiesstelsel onder vergrootglas

Tijdens de ronde van de regering heeft president Chandrikapersad Santokhi de openbare vergadering van de behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Grondwet van de Republiek Suriname en de Kiesregeling toegesproken. Dit vond plaats in De Nationale Assemblée op 13 oktober 2023. Het staatshoofd liet doorschemeren dat de werking van het kiesstelsel al […]

Ministers Ori en Dasai houden maidenspeech in DNA

De ministers Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu hebben hun maidenspeech gehouden in De Nationale Assemblee (DNA). De functionarissen die op dinsdag 2 mei zijn toegevoegd aan het regeerteam, hebben op donderdag 4 mei het college aangegeven waar hun prioriteiten zullen liggen. Minister Ori hoopt op […]

President Santokhi: “Wapens uit dezelfde bron afkomstig”

Wapens en handgranaten die bij de incidenten te Pikin Saron in beslag zijn genomen, blijken uit dezelfde bron afkomstig te zijn als wapentuig dat bij eerdere gevallen in beslag zijn genomen. Deze informatie verschafte president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 4 mei aan De Nationale Assemblee (DNA). Volgens het staatshoofd zijn er veel vragen over wie […]

Regering werkt met versterkt team verder aan herstel economie

Met de toevoeging van de ministers Henry Ori en Marciano Dasai aan het kabinet gaat de regering volgens president Chandrikapersad Santokhi met een versterkt verder met het gezond maken van de economie. Het staatshoofd heeft de twee bewindslieden die dinsdag in hun nieuwe ambt werden aangesteld, op donderdag 4 mei gepresenteerd aan De Nationale Assemblee […]

Herstelprogramma zorgt voor meer dan noodzakelijke stabilisatie

President Chandrikapersad Santokhi heeft in het parlement verduidelijkt dat het programma, welke met steun van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wordt uitgevoerd een stabilisatieprogramma is. “Het is bedoeld om de macro-economie te stabiliseren. Ons eigen herstelprogramma is completer, omdat het rekening mee houdt dat voor een vlotte vooruitgang meer nodig is dan de noodzakelijke stabilisatie”, […]

Onrust draagt bij aan koersontwikkeling

Regeringsleider Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens een openbare vergadering van het parlement aangekaart dat onrust een factor is die bijdraagt aan de koersontwikkeling. De president is op 28 maart breedvoerig ingegaan op diverse zorgpunten met betrekking tot de recente koersontwikkelingen. “We hebben momenten gehad van ernstige onrusten die geleid hebben tot gevoel van onveiligheid en angst”, […]

President Santokhi: “Deviezenreserve kan niet optimaal worden ingezet”

President Chandrikapersad Santokhi is in het hoogste college van Staat ingegaan op zorgpunten met betrekking tot de koersontwikkeling. “Ik zal in mijn betoog uitvoerig stilstaan, waarom de ingeslagen weg van financieel-economische hervormingen noodzakelijk was en is.”, aldus het staatshoofd op 28 maart 2023 in De Nationale Assemblee. De regeringsleider heeft opgemerkt dat het important is […]