Regering en vakbonden op rand van akkoord voor lotverbetering burgers

President Chandrikapersad Santokhi heeft een constructieve deliberatie gehad met de vakbeweging, vertegenwoordigd in Ravaksur Plus, het onderhandelingsorgaan en het clusterteam van ministers. Ministers Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken en Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning zaten als strategische ministers aan tijdens het overleg op woensdag 22 november. Deze vergadering markeert een voortzetting van de langdurige […]