Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Suriname stevent af op afronding Derde Decent Work Programma

Het derde Decent Work Country Programme voor Suriname voor de periode 2023 -2026 (DWCP SU lll) is zo goed als af. Het streven is om in december het programma te ondertekenen en per 1 januari 2023 een aanvang te maken met de implementatie ervan. Het concept van dit programma is op donderdag 10 november 2022 voorgelegd geworden aan de stakeholders voor validatie tijdens een workshop in Royal Torarica. Hiertoe was een missie van de ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean afgereisd naar ons land. Het was voor de derde keer in korte tijd, dat een ILO-missie ons land aandoet in verband met de ontwikkeling van dit programma.

De aanwezige ILO-delegatie staat onder leiding van de directeur, Dennis Zulu. Bij aanvang van de workshop toonde hij zich ingenomen met het belang dat wordt gehecht door Suriname aan de realisatie van Decent Work als een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De heer Zulu benadrukte, dat dit derde Decent Work Country Programma in rap tempo wordt ontwikkeld om te voldoen aan de wens van de Minister van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken om eind van het jaar een ondertekend programma te hebben. De directeur gaf ook aan, dat in Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied alleen Suriname een derde Decent Work Country Programma zal hebben na de ondertekening in december. Hij benadrukte dat hij er niet aan twijfelt dat dit programma effect zal sorteren in het gehele land, dus ook de rurale gebieden en het binnenland.

Minister Steven Mac Andrew benadrukte aan het begin van de workshop dat het derde Decent Work Country Programma op zeer inclusieve wijze wordt ontwikkeld en dus dat het ministerie afgezien van de werkgevers en vakbeweging ook andere stakeholders heeft betrokken zoals stakeholders in Brokopondo. In dit kader heette hij de DC van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon speciaal welkom en benadrukte het belang van zijn delegatie bij de validatie sessie. Ook het lid van de Nationale Assemblee, Joan Wielzen, werd speciaal welkom geheten door Mac Andrew. De minister benadrukte hierbij dat Decent Work in Suriname, alleen gerealiseerd zal kunnen worden als de regering en Nationale Assemblee eensgezind optrekken. Hij spoorde de aanwezigen, waaronder de Voorzitters van de Sociaal Economische Raad (SER), het Arbeids Advies College (AAC) en de Nationale Loon Raad, aan om heel kritisch, maar ook realistisch het conceptprogramma te beoordelen en waar nodig aanpassingen te plegen. De ILO werd door de bewindsman bedankt voor de snelle wijze waarop wordt ingespeeld op het streven om voor eind van het jaar het derde Decent Work Country Programma ondertekend te hebben.

De twee eerder uitgevoerde Decent Work Country Programma’s hebben al vele voordelen opgeleverd voor ons land, zoals het bijna volledig moderniseren van de verouderde arbeidswetgeving die dateerde uit de jaren veertig. Een ander uitvloeisel van dit programma is het onlangs gelanceerde geherformuleerd arbeidsmarktbeleid voor de periode 2022 – 2025 dat wordt gedragen door zowel het bedrijfsleven als de vakbeweging. Een onderdeel van dit arbeidsmarktbeleid is om via interventies, werkzoekenden te helpen aan het vinden van werk. Het derde Decent Work Country Programma heeft als drie prioriteitsgebieden :

1. Banen, productiviteit en duurzame groei. Verbeterde werkgelegenheidsvooruitzichten, economische diversificatie en verbetering van de productiviteit om zodoende inclusieve, ecologisch duurzame en economische groei te ondersteunen;

2. Levensonderhoud, menselijk kapitaal en geschoolde arbeidskrachten. Ontwikkeling van vaardigheden, verlening van bemiddeling om werk te vinden en een coherent en universeel systeem voor sociale bescherming om bij te dragen aan het levensonderhoud van Surinamers;

3. Arbeidsmarktbeheer en arbeidsrechten. Het bestuur en de instellingen van de arbeidsmarkt zullen worden versterkt om de realisatie van Decent Work en de fundamentele rechten op het werk te bevorderen.

Paramaribo, 11 november 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken

De directeur van de ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean, Dennis Zulu, en minister Steven Mac Andrew tijdens de validatie workshop.