Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Suriname op 111e Internationale Arbeidsconferentie

Suriname participeert van 05 – 16 juni aan de 111e Internationale Arbeidsconferentie (ILC) van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) te Genève, Zwitserland. Op deze conferentie zullen belangrijke onderwerpen worden besproken zoals:‘sociaal rechtvaardige klimaattransitie’;‘standaarden voor on the job training’; arbeidsbescherming; het nakomen van de statutaire verplichtingen als lid van de ILO  en de uitvoering in de praktijk van arbeidsverdragen. Met betrekking tot de statutaire verplichtingen zoals het rapporteren aan het Committee of Experts van de ILO heeft Suriname een goed trackrecord net als overige landen in de regio zoals Trinidad and Tobago, Jamaica en Montserrat.

Suriname is in het kader van de uitvoering van het Parijs Akkoord en andere internationale milieuafspraken, bezig met mitigatie- en adaptatiemaatregelen. Deze transitie van de economie naar ‘meer groen’ zal gepaard moeten gaan met sociale rechtvaardigheid, waardoor werkers met hun gezinnen alsook ondernemers daar ook voordeel van hebben en geen slachtoffer van worden. Het ministerie van AWJ heeft een structuur in overweging die beleid moet maken waarbij zowel met de milieutransitie als met de belangen van werknemers en bedrijven rekening zal worden gehouden. Van belang is ook de verwachte totstandkoming van een internationale standaard over ‘apprenticeship’ wat in Suriname bekend is als ‘on the job training’ en in het ‘Decent Work Country Programme Suriname 2023-2026’ als ‘werk-gebaseerd leren’ wordt aangegeven. Suriname zal op basis van de inzichten opgedaan tijdens de ILC wettelijke en administratieve maatregelen voorstellen om gestructureerde stages in te voeren in ons land.

Met betrekking tot sociale rechtvaardigheid is er tijdens de ILC, aandacht gevraagd voor verschillende contracten en werkafspraken die worden gemaakt en die een negatief impact hebben op de positie van werkende mensen met hun gezinnen. Ook is het onderwerp ‘informele sector’ op de agenda. De ILO heeft recent de ‘aanbeveling No. 204’ aangenomen die gaat over het transformeren van de informele naar de formele sector. Ook hier zal het ministerie van AWJ na de ILC, maatregelen voorstellen om een nationaal beleid voor de transitie naar formalisatie te helpen formuleren en uit te voeren. Ook het belang van flexibele werktijden wordt aangehaald. In Suriname ligt al geruime tijd daarvoor een wet in DNA die nog behandeld moet worden. Met betrekking tot de implementatie van verdragen staan er gelukkig geen Caribische landen op de lijst van de 24 landen die zich plenair moeten verantwoorden. De ILC zal nationale maatregelen opleveren die zullen zorgen voor verbetering in Suriname.

Suriname zal in de marges van de vergaderingen ten minste 3 meetings hebben. Daarvan zijn 2 met ILO-experts van het hoofdkantoor van de ILO op het gebied van Sociaal Rechtvaardige Klimaattransitie en met betrekking tot het opstarten van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit. Verder is er een onderhoud ingepland met de vertegenwoordigers van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid van Argentinië, met de bedoeling de samenwerking tussen beide ministeries uit te diepen, het een en ander binnen het kader van de bestaande diplomatieke banden tussen beiden landen. Aan de ILC nemen deel: Glenn Piroe, onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken op het ministerie van AWJ, en Jerrel Mac-Intosh, vertegenwoordiger van AVVS De Moederbond/ RAVAKSUR). Minister Steven Mac Andrew van AWJ zal op 10 juni 2023 zich ook toevoegen bij de Surinaamse delegatie en op woensdag 13 juni zal hij de plenaire vergadering toespreken.

Paramaribo, 6 juni 2023,

Communicatie Unit van het Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Glenn Piroe, onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken/ AWJ (links) en
Jerrel Mac-Intosh, vertegenwoordiger RAVAKSUR (rechts), participeren namens Suriname aan de 111de ILC