Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Suriname maakt zich gereed voor een beter medisch afval beheersysteem

19-07-2022

Het verwerken van afval in Suriname moet op een milieuvriendelijke wijze gaan geschieden, en daarvoor is er een goed afvalverwerkingsplan nodig. Medisch afval is ook onderdeel hiervan. De focus moet ook gericht worden om een beter en duurzame afvalbeheerssysteem te creëren voor een schoner milieu.
In dit kader is een plan uitgewerkt door de consultants van Unite Caribbean.
Vervolgens werd dit plan op dinsdag 19 juli 2022, gepresenteerd aan het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu – Min.ROM en verschillende stakeholders in Suriname.0

Medisch afval wordt opgehaald door de vuilophaaldienst en vervolgens gedumpt te Ornamibo.
Het blijkt dat medische afval een specifieke stortplek heeft op de vuilstortplaats Ornamibo. Daarnaast is er toch een zorgplicht die aangepakt moet worden.

Tijdens de workshop is er niet alleen gesproken over een “Nationale Medische afval plan” voor Suriname, maar werd er ook gediscussieerd over:
– Afval van dierenasiel
– Afval van ziekenhuizen
– Medisch afval
– Zwerfvuil in zee 
– Restafval 
– Verbrandingsoven

Verder zijn er voorstellen gedaan vanuit Unite Caribbean, waarop Suriname moet letten en welke prioriteiten belangrijk zijn om het afvalprobleem op te kunnen lossen. 

Het ministerie wil zich inzetten voor het coördineren en verbeteren van de samenwerking tussen alle relevante stakeholders die een bijdrage moeten leveren aan adequaat chemicaliën- en afvalbeheer in Suriname.-.