Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Suriname krijgt $85 miljoen IDB-versterking

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft dinsdag 22 februari 2022 drie leningsovereenkomsten ondertekend met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank voor een bedrag van 85 miljoen US-dollars. Deze leningen worden ingezet voor verbetering van de productie en distributie van drinkwatervoorziening in het hele land, curriculumontwikkeling bij het voortgezet onderwijs na de lagere school en versterking van het sociaal vangnet programma.

De ondertekening is de eerste leningsovereenkomst van de regering Santhoki – Brunswijk, sedert hun aantreden ruim anderhalf jaar geleden. De Financiën en Planning bewindsman plaatste zijn handtekening op de documenten, pas nadat hij per brief toestemming kreeg van het Bureau voor de Staatsschuld. “Deze leningen passen in het macro economisch raamwerk, met name het schulden raamwerk welke wij met IMF zijn overeengekomen. Het betreft leningen die wij onder concessionele voorwaarden, waaronder een vrij lage rent van 1,31% en een grace periode van vijf jaar gaan tekenen,” onderstreepte minister Achaibersing.

Het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur zal het project Consolidation Access to inclusive quality education voor 30 miljoen US-dollars uitvoeren.  Behalve vernieuwing van het curriculum zullen ook trainingen worden ontwikkeld voor onderwijzers. Bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zal het project Water supply modernisation program met een prijskaartje van 25 miljoen US-dollars worden uitgevoerd. Niet alleen wordt de productie en distributie van veilig drinkwater aangepakt, maar ook de uitvoercapaciteit van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij. Verder wordt het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting versterkt met 30 miljoen US-dollars voor het Support of Safety net for vulnerable population in Suriname. Via het sociaal vangnet zullen vooral kwetsbare groepen in de samenleving tegemoet worden gekomen met ondersteunende maatregelen. Volgens een IDB onderzoek gedaan in april 2020, blijkt dat 47,6% van de huishoudens achteruit zijn gegaan in inkomen of hun banen zijn kwijtgeraakt.

De projecten zijn onderdeel van de uitvoering van het Herstelplan en voornamelijk het sociaal vangnet programma, terwijl alle drie duidelijk zijn opgenomen in het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma. Tussen de 4 – 6 jaren moeten deze projecten zijn afgerond.

Meer nieuws

Avondoefeningen Luchtmacht succesvol

In de avond van vrijdag 19 juli 2024 heeft de Luchtmacht de vliegvaardigheid bij duisternis aangescherpt. Dit was van belang, omdat in het kader van