Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Justitie en Politie

Suriname in samenwerkingsverband tegen transnationale georganiseerde misdaad

 Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JUSPOL) heeft samen met een ondersteunende delegatie deelgenomen aan de eerste editie van een Ministeriële meeting tussen 10 samenwerkende landen in Zuid-Amerika. De bijeenkomst heeft in Brazilië plaatsgevonden op 23 en 24 juni 2022. Het doel van de samenwerking is om middels regionale cooperatie de transnationale georganiseerde misdaad tegen te gaan. De deelnemende landen hebben  een gezamenlijke verklaring ondertekend om de samenwerking te bekrachtigen. In de Ministeriële delegatie waren verder aanwezig, het Hoofd van Forensische Opsporing, Hoofdinspecteur van Politie Melvin Pinas en Wandena Dihal van de Afdeling Wetgeving en Juridische Adviezen bij het Ministerie van Justitie en Politie. De delegatie werdt ter plekke ondersteund door de Surinaamse Ambassade in Brazilië.

 Minister Kenneth Amoksi en de Braziliaanse Minister van Justitie en Openbare Veiligheid, Anderson Torres hebben een vervolggesprek gevoerd over de samenwerking tussen de twee landen. Dit gesprek volgt na initiële gesprekken tussen de twee Ministers tijdens het recente bezoek van President Jair Bolsonaro aan Suriname. Er was in 2018 een MOU getekend tussen de twee landen voor Justitiële Samenwerking maar de MOU is nog niet in uitvoering gebracht. De MOU zal samen met de samenwerkingsverklaring en actieplannen die overgenomen zullen worden van de Braziliaanse Federale politie in de uitvoering worden gebracht.  De delegatie kreeg tijdens het bezoek ook een rondleiding bij de Braziliaanse Federale Politie.

 Minister Amoksi heeft verder ook gesprekken gevoerd met zijn buitenlandse counterparts over institutionele versterking bij het JUSPOL en de bij het Ministerie aangesloten diensten. Het Braziliaanse Ministerie van Justitie en Openbare Veiligheid heeft trainingsmogelijkheden voor het personeel bij JUSPOL, het KPS en andere diensten. Het Braziliaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven enkele beurzen beschikbaar te zullen stellen ten behoeve van JusPol en ook vanuit het diplomaten instituut Rio Branco zullen er trainingen aangeboden worden.

 De Minister heeft verder ook een gesprek gevoerd met de Secretaris Generaal van INTERPOL, Jürgen Stock. Er is gesproken over de versterking van het bureau Interpol Suriname middels uitbreiding en stagemogelijkheden voor leden van het bureau. Ook de grensbewaking, met name in het achterland, was een gespreksonderwerp.

 Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname en Uruguay ondertekenden de “Verklaring van Brasilia” met Brazilië. De overeenkomst bevat de acties die nodig zijn om de grensoverschrijdende criminaliteit op gecoördineerde wijze te voorkomen en te bestrijden.

 In de “Verklaring van Brasília” hebben de ministers en hoge autoriteiten van Binnenlandse Zaken, van de bestrijding van mensenhandel, van Defensie, van de regering, van Binnenlandse Zaken, van Justitie en Politie, van Veiligheid en Openbare Veiligheid, van Defensie en Veiligheidsbeleid en Openbare Veiligheid van Bolivia , Brazilië, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname en Uruguay besloten om:

Gecoördineerde acties uit te voeren , in het kader van deze strategische alliantie, met gebruikmaking van alle wettige en legitieme staatsmiddelen tegen de georganiseerde misdaad, op basis van de relevante bilaterale, regionale en multilaterale overeenkomsten en geldende mechanismen, zoals INTERPOL, het belangrijkste inter-regionale communicatienetwerk tussen rechtshandhavingsinstanties voor de uitwisseling van informatie.