Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Suriname biedt CARICOM grond aan voor vestiging campus voor agribusiness

Suriname zal tien(10) hectare landbeschikbaar stellen aan de Caribische Gemeenschap om een ​​door jongeren geleide moderne, hightech, klimaatneutrale campus te vestigen, waar agribusiness en creatieve industrie gestudeerd kunnen worden. Deze informatie verstrekte minister Steven Mac Andrew op 5 juli 2022 aan de Conferentie van Regeringsleiders van de Caribische Gemeenschap. Eerder had de President van de Republiek Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi, deze geste gedaan tijdens het CARICOM Youth Forum, dat virtueel is gehouden op 26 juni 2022. De President kon zelf niet aan het woord komen tijdens de behandeling van het agendapunt over Engagement With Community Stakeholders, waar ook jeugdaangelegenheden werden besproken, aangezien hij als Voorzitter van de Caribische Gemeenschap de vergadering leidde. Tegen deze achtergrond pleegde Mac Andrew een interventie, nadat de Deken van het korps van de CARICOM-Jeugdambassadeurs, mejuffrouw Renee Atwell, verslag had gedaan over het CARICOM Youth Forum. 

Mac Andrew heeft namens de President zijn dank uitgesproken aan de Deken van het korps van de CARICOM-jeugdambassadeurs voor het vertegenwoordigen van de jeugd van onze regio. Hij heeft benadrukt dat ons land de aanbevelingen, welke voortvloeien uit het Youth Forum, volledigonderschrijft. De Minister heeft gepleit voor het beter faciliteren van de jeugd, waardoor ze in staat zullen zijn de Caribische Gemeenschap naar een betere toekomst te leiden. Voor wat betreft de campus moet deze volgens de Minister dienen als incubator. Een plek waar jongeren kunnen experimenteren met nieuwe ideeën en methodieken. Een campus waar zij kunnen bijdragen aan de gehele waardeketen van agribusiness en creatieve industrie, zowel regionaal als subregionaal. De bedoelde campus zal volgens Mac Andrew de eerste tropische innovatiecampus zijn in een van de drie CO2-negatieve landen ter wereld. Aan het eind van zijn interventie heeft hij de Regeringsleiders het voorstel gedaan om nog dit jaar in Suriname een Jongerentop bijeen te roepen om nader van gedachten te wisselen over Youth Development aangelegenheden.

De Deken van het korps van de CARICOM-Jeugdambassadeurs, Renee Atwell, vroeg bij deze gelegenheid aandacht voor de doelen van het CARICOM Youth Development Action Plan (CYDAP). Zij wees op de nieuwe en terugkerende uitdagingen,die een impact hebben op het leven van de jongeren in de regio. De werkloosheid en misdaadcijfers zijn volgens haar in de loop der jaren geëscaleerd, vooral door de ongekende impact van de sociale gevolgen van COVID 19. Zij klaagde dat gebrek aan werkgelegenheid, beperkte bedrijfsinnovatie en creativiteit om de nationale economische veerkracht te vergroten in lidlanden van de CARICOM, de economische empowerment van jongeren belemmerd.

Atwell was ingenomen met het feit dat het CARICOM Secretariaat de vorige maand het CARICOM Youth Forum had bijeengeroepen om ideeën en perspectieven te delen over het verbeteren van het leefmilieu van jongeren in een post-COVID-19-wereld. Het forum werd online bijgewoond door ongeveer 150 jongeren. De Deken was vereerd met de bijdrage van de President van de Republiek Suriname. Volgens haar heeft President Santokhi bij die gelegenheid aangetoond zich te willen inzetten voor de ontwikkeling van de jeugd in de regio. De aanbevelingen van de jongeren bij die gelegenheid, laten volgens haar zien dat coördinatie op regionaal niveau essentieel is om de weg vrij te maken voor een nieuwe en effectieve jeugdontwikkelingsagenda binnen de CARICOM.

Paramaribo, 6 juli 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken