Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Succesvolle Afsluiting van Surinaams Klimaatbestendigheidsproject in de Agrarische Sector

Bron: VSB


Op vrijdag 19 januari 2024 vierde Suriname een belangrijke mijlpaal met het afsluitingsevent van het Readiness Project in Nickerie. Het event werd bijgewoond door LVV-minister Parmanand Sewdien evenals ROM-minister Marciano Dasai. Ook waren directieleden van zowel het Ministerie van LVV als het Ministerie van ROM aanwezig. Andere aanwezigen omvatten vertegenwoordigers van waterschappen en lokale boeren. 

Het Ministerie van ROM is verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten van het Green Climate Fund (GCF) in Suriname. Dit ministerie heeft de mogelijkheid gecreëerd voor zowel LVV als FAO om hun project in te dienen.

Dit project, geleid door het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in samenwerking met de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en gefinancierd door het Green Climate Fund (GCF), markeerde het hoogtepunt van een succesvolle inspanning om de klimaatbestendigheid van de agrarische sector te versterken.

Het officiële doel van het project, met de naam “Improving the capacity of the Ministry of Agriculture of Suriname to build resilience to climate change in the agriculture sector (GCP/SUR/004/GCR),” omvatte twee belangrijke doelstellingen. Allereerst was het gericht op het versterken van de capaciteit van het Ministerie van LVV en andere belanghebbenden om de effecten van klimaatverandering in de agrarische sector te begrijpen en aan te pakken. Ten tweede omvatte het opstellen van een Concept Note (projectplan) voor indiening bij het GCF, een cruciaal onderdeel van de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.

De uitvoeringsstrategie van het project omvatte een zorgvuldig geplande reeks van 19 Action Learning Meetings (ALMs) en meer dan zes workshops. De Climate Change Unit (CCU) binnen het Ministerie van LVV speelde een sleutelrol en zal in de toekomst fungeren als het centrale aanspreekpunt voor klimaatveranderingskwesties in de agrarische sector.

Verschillende gerenommeerde consultants, waaronder CELOS, WEnR (gelieerd aan Wageningen University and Research, WUR), ILACO, Green Growth Suriname, SNRI/ADRON, een genderadviseur, een consultant op het gebied van Kennismanagement, een KAP (Kennis, Attitude en Praktijk) specialist en ADEK, werkten nauw samen aan rapporten die verschillende aspecten van het project bestreken. Deze rapporten omvatten een Vulnerability Studie, Country Readiness Needs Assessment, Climate Change Data en Data Management voor de gebieden Saramacca, Coronie en Nickerie, met een focus op groenten, bananen, kokos en rijst.

Om de bevindingen van het project te delen en het bewustzijn te vergroten, werden infomercials uitgezonden op tv en YouTube. Bovendien werd een informatieve brochure ontwikkeld als onderdeel van het readiness-project.

Een belangrijk hoogtepunt was de indiening van de eerste nationale Concept Note in december 2023, tijdens de COP28, bij het GCF. Dit werd mogelijk gemaakt door de National Designated Authority (NDA) van GCF, het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), samen met het Ministerie van LVV en de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Deze indiening markeerde een mijlpaal voor Suriname en benadrukte het engagement van het land om klimaatverandering effectief aan te pakken en de agrarische sector te beschermen tegen de gevolgen van een veranderend klimaat.