Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Succesvol webinar over institutionele versterking voor geïntegreerd waterbeheer

Op maandag 19 februari 2024 organiseerde het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), in samenwerking met ACTO, een webinar over “Institutionele Versterking voor Geïntegreerd Waterbeheer”. Het webinar bracht een groot aantal deelnemers samen om te discussiëren over het verbeteren van de capaciteiten en kaders die duurzaam waterbeheer mogelijk maken.

Water als essentiële bron

Water is een onmisbare hulpbron die cruciaal is voor het behoud van leven, het ondersteunen van ecosystemen en het stimuleren van economische ontwikkeling. De toenemende vraag naar water, gecombineerd met de uitdagingen van diverse economische activiteiten, klimaatverandering, bevolkingsgroei en verstedelijking, vereist een allesomvattende en geïntegreerde aanpak van waterbeheer.

Focusgebieden voor versterking

Tijdens het webinar werden de volgende sleutelgebieden voor institutionele versterking belicht:

1. Beleidskaders: Ontwikkeling en implementatie van effectieve beleidsmaatregelen die IWRM bevorderen en coördinatie tussen verschillende stakeholders vergemakkelijken.

2. Capaciteitsopbouw: Versterking van de vaardigheden en kennis van individuen en instituten die betrokken zijn bij waterbeheer om hedendaagse uitdagingen aan te pakken.

3. Samenwerking tussen stakeholders: Belang benadrukken van het bevorderen van partnerschappen en samenwerking tussen overheden, ngo’s, private sector en lokale gemeenschappen voor een holistische en inclusieve benadering van waterbeheer.

4. Technologie en innovatie: Verkennen van hoe het benutten van technologie en innovatieve oplossingen de efficiëntie en effectiviteit van waterbeheerpraktijken kan verbeteren.

5. Casestudies: Presentatie van succesvolle voorbeelden van institutionele versterking voor IWRM uit verschillende regio’s, met praktische inzichten en geleerde lessen.

Uitdagingen en perspectieven

Minister Dasai benadrukte in zijn openingstoespraak de uitdagingen waarmee Suriname geconfronteerd wordt op het gebied van waterbeheer, ondanks de overvloed aan rivieren in het land. Hij wees op de impact van klimaatverandering op de beschikbaarheid van waterbronnen, met name in het Afobaka Stuwmeer, en de gevolgen voor de energievoorziening. De minister belichtte ook de invloed van economische activiteiten op de waterkwaliteit in kanalen en rivieren.

Het doel van het webinar was om deelnemers de kans te bieden kennis en ervaringen te delen en hen te voorzien van tools om te kunnen bijdragen aan een beter geïntegreerd waterbeheer.

Sprekers en hun expertise

Het webinar genoot van de inzichten van de volgende sprekers:

  • De heer Remi Boyer, projectmanager in Integrated Water Resources Management bij het International Office for Water (IOWater).
  • Prof. Dr. Christiaan Max Huisden, voorzitter van het Departement Milieuwetenschappen en lid van diverse raden en comités gerelateerd aan waterbeheer.
  • Mevrouw Femia Wesenhagen, gespecialiseerd in ruimtelijke planning met meer dan 25 jaar ervaring, momenteel werkzaam bij het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Dankbetuiging

De organisatoren uiten hun oprechte dank aan ACTO, Bio-plateaux en de volgende personen: dhr. John King, mw. Rathna Kewal, mw. Jiechel Kasanderidjo, mw. Vanessa Sabajo, mw. Femia Wesenhagen, en aan de afdeling Voorlichting, met name Donovan Nasio.