Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Stroomlijnen SAO en SPWE voor meer armslag

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), heeft op maandag 6 maart 2023 een evaluatiecommissie geïnstalleerd gericht op de efficiëntie en effectiviteit van zowel de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO) als de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE). Beide stichtingen zijn werkarmen van het ministerie die een wezenlijke bijdrage leveren aan het werkgelegenheidsbeleid en zodoende een steunpunt vormen voor de bestrijding van armoede onder de beroepsbevolking. Voorts worden deze instituten ingezet in het streven van het ministerie om onder andere kansarme- en risicojongeren in zowel sociaal- als economisch opzicht weerbaar te maken. Voor het vergroten van de doelmatigheid en doelgerichtheid van beide werkarmen, zullen de statuten worden geëvalueerd en onder de loep worden genomen door de commissie.  

Bij deze gelegenheid zei minister Steven Mac Andrew dat de evaluatie van de statuten van beide stichtingen gezien moet worden in het streven om beide werkarmen tot grotere hoogtes te brengen, gezien hun sleutelrol die ze vervullen bij de uitvoering van het beleid van het ministerie. Hiertoe zullen volgens hem de statuten moeten worden herzien, waarbij ook de rechtspositie van het personeel in beschouwing moet worden genomen. Het is volgens hem alleszins gerechtvaardigd dat vanuit een juridisch, beleidsmatig en organisatorisch standpunt de evaluatie plaatsvindt. Hij heeft de commissie ingesteld voor een periode van 5 maanden.

De commissie is onder voorzitterschap van Naomi Esajas – Friperson die onderdirecteur Arbeidsmarkt is op het ministerie, tevens is ze voorzitter van beide raden bij de twee stichtingen. Voorts zitten in de commissie: Etienne Etman (directeur SPWE), Joyce Lapar (directeur SAO), Maureen Samuels, Jean Moerawi, Whitley Lodik en Kayleigh Cramer – Lioe-Awan, allen staffunctionarissen op het ministerie .

Paramaribo, 9 maart 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Stroomlijnen SAO en SPWE voor meer armslag