Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Statuten SAO en SPWE worden aangescherpt ter efficiëntie en effectiviteit

Minister Steven Mac Andrew van AWJ streeft naar efficiëntie en effectiviteit van de werkarmen van het ministerie om beter te kunnen inspelen op de uitvoering van het nieuw arbeidsmarktbeleid van het ministerie. Tegen deze achtergrond heeft hij in maart 2023 een commissie geïnstalleerd om de statuten van zowel de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) als de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) onder de loep te nemen. De bedoelde commissie heeft op donderdag 22 juni 2023 een tussentijdsverslag aan hem aangeboden.

In het verslag is vervat de gepleegde inspanning van de commissie tot nog toe, namelijk de theoretische en administratieve voorbereidingen, die getroffen moesten worden om te kunnen overgaan tot hearings met zowel interne als externe stakeholders, welke op 26 juni aanvangen. Voor de commissie staat nu al vast dat de statuten aangepast zullen moeten worden om te kunnen inspelen op huidige ontwikkelingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt, maar ook voor wat betreft mogelijkheden voor de stichtingen om zich maximaal te kunnen ontplooien. In dit verband wordt er ook gekeken naar aspecten met betrekking tot de human resources binnen de organisaties, opdat iedereen op een goede plek zit waardoor medewerkers gemotiveerd hun schouders onder het werk kunnen zetten. De minister is ingenomen met het voorbereidend werk van de commissie onder leiding van de onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson. Aangezien de zittingsperiode van de commissie ten einde komt, terwijl het werk nog niet af is, overweegt de bewindsman de zittingsperiode van de commissie te verlengen met nog twee maanden. 

Paramaribo, 23 juni 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

De commissie Evaluatie Statuten SAO en SPWE onder leiding van Naomi Esajas-Friperson overhandigt minister Steven Mac Andrew een tussentijdsverslag over de stand van zaken.