Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Volksgezondheid

Status FCTC2030 project

In 2020 is Suriname geselecteerd voor deelname aan het WHO-FCTC2030 project. Het WHO-FCTC2030 project biedt Suriname de ​​kans om toegang te krijgen tot technische en financiële ondersteuning voor een betere handhaving en naleving van de Tabakswet- de wet die in 2013 is afgekondigd om het roken te ontmoedigen. Deze wet heeft als hoger doel huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen de schadelijke effecten van tabaksgebruik en tabaksrook.

Tabak is een van de meest bekende risicofactoren van NCD’s. Non Communicable Diseases ofwel Niet Overdraagbare Ziekten. Deze zijn de chronische ziekten zoals: hart-en vaatziekten, suikerziekte, hoge bloeddruk, kanker enz. Binnen het FCTC2030 project zijn er analyses uitgevoerd om te kijken wat tabaksgebruik doet met de Surinaamse economie en wat het resultaat zal zijn van een sterke tabakscontrole.

Wist u bijvoorbeeld dat tabak-gerelateerde ziekten de Surinaamse economie SRD 508 miljoen per jaar kosten.  Dat elk jaar meer dan 500 Surinamers sterven aan deze ziekten. Dat als Suriname investeert in 5 tabak controlemaatregelen, in een periode van 15 jaar meer dan 1750 sterfgevallen kunnen worden voorkomen?

Met behulp van dit project hebben we een aantal zaken kunnen realiseren, nl.:

 • Bewustwordingsactiviteiten om het roken te ontmoedigen- georganiseerd in verschillende districten: Saramacca, Nickerie en Commewijne
 • Richtlijnen voor handhaving van rookvrij beleid, richtlijnen voor handhavers van de tabakswet en een situatieanalyse zijn samengesteld
 • Communicatie boodschappen samengesteld en anti-tabaksmateriaal ontwikkeld
 • Een Tabaksinvestment case om de maatschappelijke en economische voordelen van een uitgebreide implementatie van de WHO-FCTC in Suriname aan te tonen
 • Een ge-update geldboetelijst voor tabaksovertredingen en de goedkeuring van snelrechtformulieren voor controle en naleving van de wet
 • Een samenwerkingsverband met diverse ministeries die ook een rol hebben in een sterkere aanpak van de tabakscontrole

We zijn nu nog bezig met:

 • Een aantal wetswijzigingen in de tabakswet, bv.; werken naar de implementatie van neutrale gestandaardiseerde sigaretten verpakkingen
 • Het opzetten van een interdepartementale commissie
 • Het handhaven van de huidige uniforme accijnzen structuur en het toe te werken naar de verhoging van de accijnzen en de prijs van tabaksproducten
 • Trainen van BAVPR’s ter controle en naleving van de tabakswet
 • Richtlijnen ontwikkelen tegen inmenging van de tabaksindustrie

Daarnaast werken we ook aan de uitvoering van een nieuwe Global Youth Tobacco survey, om na te gaan hoe het tabaksgebruik is onder jongeren in de leeftijdscategorie 13-15 jaar. Hiervoor zijn er een aantal overleg momenten geweest met minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

Het ministerie van Volksgezondheid tracht u en anderen door middel van deze interventies te beschermen tegen de nadelige gevolgen van tabaksgebruik.