Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Startsein gegeven voor onderzoek suïcide onder jongeren

In het kader van suïcide preventie onder de jongeren, zijn de deskundigen Graciëlla Hunte en Fariël Ishaak aangetrokken door het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J). De deskundigen zullen zorgen voor een onderzoek naar de oorzaken van suïcidale gedachten en handelingen onder de jongeren en het in kaart brengen van sociaal maatschappelijke- en psycho- sociale dienstverleners.

Verder zal een actieplan worden ontwikkeld om de preventie ter hand te nemen. Genti Mangroe, directeur Jeugdzaken heeft middels de ondertekening van de overeenkomst het startsein gegeven voor het onderzoek. Hunte is belast met de desk review; online survey en een actieplan en Ishaak is belast met het in kaart brengen van sociaal maatschappelijke- en psycho- sociale dienstverleners in Suriname. De middelen voor deze exercities zijn beschikbaar gesteld door de Unicef. De ondertekening van de overeenkomst heeft op dinsdag 7 december 2021 plaatsgevonden.

Het ministerie van AW&J doet een beroep op de samenleving om actief te participeren indien zij benadert wordt door deze deskundigen voor informatie.

Paramaribo, 7 december 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken