Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Stakeholders valideren Nationale Sociale Beschermingsstrategie Suriname

Sociale protectie speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van personen in de samenleving gedurende hun hele levenscyclus, door hen toegang te bieden tot passende zorg en ondersteuning, ingeval bepaalde situaties zich voordoen. Zo benadrukte minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) het belang van een goed sociaal zekerheidsstelsel voor de Surinaamse samenleving. De bewindsman deed zijn statement bij de opening van de Validatieworkshop over de Nationale Sociale Beschermingsstrategie voor Suriname op donderdag 14 maart 2024, welke is gehouden in de Assuria Event Centre. De workshop is georganiseerd door het ministerie in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) die technische assistentie verleent bij de ontwikkeling en afronding van de strategie. De bedoeling van de workshop was om de ontwikkelde strategie met betrekking tot sociale protectie voor ons land gevalideerd te krijgen. Dit heeft  ook plaatsgevonden.

De sociale beschermingsstrategie is volgens de minister nodig, omdat op basis hiervan de regering de geïdentificeerde verbeterpunten kan aanpakken, zodat deze kunnen bijdragen aan een efficiëntere werking van de gewenste sociale protectie, waardoor ondermeer versnippering en verspreiding kan worden voorkomen. De herstructurering en hervorming van het stelsel zal volgens hem moeten resulteren in het adequater inspelen op sociale ondersteuning van burgers. Op dit moment is het volgens hem zo dat burgers zich moeten wenden tot verschillende ministeries voor sociale protectie. Hij noemde in dit verband het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, welke verschillende vormen van sociale steun verstrekt, het ministerie van Binnenlandse Zaken dat verantwoordelijk is voor pensioenen in zowel de publieke als private sector, terwijl het ministerie van AWJ verantwoordelijk is voor betaald ouderschapsverlof voor werkenden.

Minister Mac Andrew bedankte alle stakeholders voor hun input gedurende het traject dat is afgelegd, beginnende met de Social Protection Expenditure Review en nu de strategie. Ook bedankte hij Arthur Van Meerdonk (ILO-consultant) en Joana Borges Henriques (ILO Social Protection Technical Officer) voor het verzette werk tot nu toe in het kader van dit project. Hij kijkt nu uit naar een vlotte afronding van de strategie op basis van de validatiesessie. De technische assistentie van de ILO is onderdeel van het Decent Work Country Programme voor Suriname 2023-2026, en het ILO’s Global Flagship Programme on Building Social Protection Floors for All (SPF Flagship Programme), dat 50 landen wereldwijd ondersteunt. Andere ontwikkelingspartners die het project mede ondersteunen zijn: IDB, IMF en UNICEF.

Paramaribo, 15 maart 2024

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Een impressie van de Validatieworkshop over de Nationale Sociale Beschermingsstrategie voor Suriname