Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer

SOLLICITATIE OPROEP: Senior en Junior Consultant – ASL2 Project

SOLLICITATIE OPROEP

Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) werkt samen met het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) aan het meerjarige project “Versterking van het beheer van beschermde en productieve landschappen in het Surinaamse Amazonegebied”, ASL2.

Het ASL2-project heeft tot doel een eerlijk beheer van Suriname’s beschermde en productieve landschappen te waarborgen door middel van een geïntegreerde aanpak die zowel bijdraagt aan behoud als aan duurzame levensonderhoudvoordelen.

Het zal worden uitgevoerd in twee belangrijke landschappen van het Surinaamse Amazonegebied: de Saamaka-Matawai en de Coeroeni-Paroe landschappen.

Het project wordt gefinancierd door onder andere het GEF via de UNDP en de uitvoering ligt in handen van het ministerie van GBB.

Het ASL2-project nodigt geïnteresseerden uit voor de volgende individuele functies:

  • Senior Consultant Duurzaam Bosbeheer
  • Junior Consultant Duurzaam Bosbeheer

De consultancy-opdrachten staan open voor Surinaamse burgers of legale inwoners van Suriname en de Terms of Reference (ToR) kunnen worden gedownload via gov.sr.

Link: https://gov.sr/…/ministerie-van-grondbeleid…/documenten/

Geïnteresseerde kandidaten die aan de criteria voldoen, kunnen hun sollicitatie per e-mail sturen, uiterlijk op de in de respectievelijke ToR genoemde datum

Het onderwerp van de e-mail moet luiden: “Sollicitatie voor Senior Consultant Duurzaam Bosbeheer” of “Sollicitatie voor Junior Consultant Duurzaam Bosbeheer”.

De sollicitatiebrief moet worden gericht aan:

Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer

Onderdirecteur voor Bosbeheer

Cornelis Jongbawstraat 10-12

Paramaribo, Suriname

T.a.v. ASL2 Projectmanagement