Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Regionale ontwikkeling en sport

Situatie wateroverlast Nickerie vrij stabiel, DC blij met steunpakketten

In vergelijking met andere delen van het land is de situatie in Nickerie vrij stabiel. De burgermoeder merkt op dat de meeste woongebieden zijn gevrijwaard, maar tijdens veldbezoeken met de ministers blijkt dat er nog heel veel water weggeloosd moet worden. Wageningen is het zwaarst getroffen. De minister van Openbare Werken Riad Nurmohamed heeft zich persoonlijk met minister van Regionale Ontwikkeling en Sport Gracia Emanuël en de dc georiënteerd in Nickerie en hebben gesprekken gevoerd met de gemeenschappen aldaar, ook de rijstboeren en producenten in het district.

De minister blijft bij zijn conclusie over de oorzaken van wateroverlast. Het gaat volgens hem om jarenlange achterstallig onderhoud. Heel veel pompgemalen in het rijstdistrict zijn in de afgelopen jaren niet gerepareerd en lozingen zijn niet opgehaald. “Als dat er was, hadden we misschien maar 30% problemen met wateroverlast en vooral in woongebieden waar kanalen over hun oevers zijn getreden’, zegt de minister.

De gemeenschappen, boeren en producenten hebben voorstellen gedaan hoe te komen tot oplossingen. Minister Nurmohamed zegt dat de voorstellen serieus opgenomen zullen worden in de plannen van de overheid en die zullen duurzaam opgenomen worden in de begroting. “Het gaat om een landelijke investering dat vrij snel moet gebeuren. Uitgerekend hebben we landelijk USD 350 miljoen nodig om het probleem van wateroverlast aan te pakken”, zegt de minister. Het bedrag is momenteel niet beschikbaar. Via internationale donoren is de regering bezig om de middelen beschikbaar te krijgen.

“We gaan het niet redden met de begroting. Voor een deel in Nickerie gaan we een kleine bijdrage vragen van de boeren en landbouwproducenten. Dat gaat de toekomst zijn, want we zijn niet instaat dit soort neerslagen te verwerken in het systeem. We zijn nu niet instaat dijken massaal te verhogen en nieuwe pompen te kopen. Er zal ergens een balans moeten zijn” zegt de OW-minister. Hij meent dat goed onderhoud een heel belangrijke rol is. Een aantal pompgemalen worden nu door OW in samenspraak met LVV gerepareerd en sluizen schoongemaakt.

Samen met de minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft minister Nurmohamed en dc op zondag 13 juni 2021 in het rijstdistrict meegeholpen met inladen van enkele voedselpakketten in de ponton die vandaag met 700 pakketten richting Apoera vertrekt. De laatste handjes worden gelegd en de ponton wordt gereedgemaakt voor vertrek. Het wachten is op de districtscommissaris van het bestuurressort Kabalebo, Josta Lewis om ceremonieel de pakketten in ontvangst te nemen. Na de overhandiging zal de ponton met de pakketten vertrekken naar het gebied.