Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Regionale ontwikkeling en sport

Schoolleertuinproject gelanceerd te Brownsweg

In het district Brokopondo te Bronsweg is er een schoolleertuinproject geopend. Het project wordt uitgevoerd op drie basisscholen te weten D. R.M Smithschool, OS Bronsweg en de Pater van der Pluimschool. Met dit project wordt beoogd op een milieuvriendelijke en duurzame manier landbouw uit te oefenen te beginnen bij de leerkrachten en jongeren van Bronsweg. De lancering vond plaats op 8 juni jongstleden.

Het project is ingediend door Stichting Welvaart en Welzijn Wakibasu (WWW) en gefinancierd door Suriname Environmental and Mining Foundation (Semif).

Bij de lancering waren aanwezig de vertegenwoordiger van Semif Vishal Premchand, het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, directeur Hermien Pavion, het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wnd. Onderdirecteur Fernold Gersol, kapitein Erwin Mawi, een bestuurslid van Stichting WWW mw. Finisie, leerkrachten en leerlingen van de drie genoemde basisscholen. Directeur Pavion van het Directoraat Agrarisch Ontwikkeling Binnenland (DAOB) vertegenwoordiger van de minister van ROS, gaf aan tijdens haar toespraak dat landbouw een belangrijke bron van voedselvoorziening is. Als land wordt ernaar gestreefd tegen 2030, ongeveer 20% minder landbouwproducten te importeren. Er is in dit kader veel kennis voor nodig als je landbouw op een duurzame manier wil uitvoeren. Vandaar dat binnen het beleid van het ministerie het aanleggen van een schooltuinproject hoge prioriteit geniet. Zij is van mening dat hoe eerder onderwijs, landbouw integreert binnen haar curriculum, hoe eerder jongeren instaat zullen zijn, om aan de uitdagingen en veranderingen in het klimaat het hoofd te bieden.

Projectleider Vivian Marbach gaf aan dat dit project een milieuvriendelijk en educatief project is. De leerlingen zullen middels verschillende methoden leren planten. Dit model heeft als doel de jongeren te leren samenwerken, leren plannen en hoe problemen op te lossen. Het is een gemeenschapsproject omdat de ouders van deze jongeren in een later stadium ook betrokken zullen worden om dit model over te nemen.

Het is niet een eenmalig project. De scholen moeten deze methode verder meenemen binnen het scholenprogramma. Na de lancering vond de onthulling van het naambord plaats.

Stichting WWW heeft DAOB benaderd om dit project samen uit te voeren. De bijdrage van DAOB binnen dit project was dus de projectleider in deze mw. Marbach in te zetten om een projectvoorstel te schrijven.