Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Scholieren Latour bespreken ‘Vechten en Pesten’ ter bescherming van hun kinderrechten

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft het project ‘Kinderrechten’ op woensdag 15 februari 2023 voortgezet te Latour bij Stibula. Het thema dit keer was vooral gericht op vechten en pesten. De goed opgekomen voj-scholieren van de buurt zijn middels rollenspel geinformeerd over dit thema in relatie tot kinderrechten. Voorts heeft de Politie deze gelegenheid te baat genomen om de toenemende geweldsdelicten onder scholieren onder de aandacht te brengen van de aanwezige jongeren en ze te wijzen op de gevolgen.

Minister Steven Mac Andrew was aanwezig om de jongeren toe te spreken en te inspireren hun best te doen op school. Afgezien van zijn oproep dat volwassenen op een correcte manier met kinderen omgaan, vroeg hij ook de scholieren om respectvol om te gaan met medescholieren, maar ook met hun broers, zussen, overige familieleden en buurtgenoten. Hiermee reageerde hij op vele filmpjes die te zien zijn op sociale media, waarbij scholieren elkaar pesten en op de vuist gaan en in bepaalde gevallen elkaar zelfs hebben verwond. Andere jongeren pesten op diverse manieren, inclusief op sociale media, kan volgens hem leiden tot isolatie, depressie en in het ergste geval zelfs tot suïcide. Hij vindt daarom dat jongeren  moeten stoppen met pesten, omdat het ook voor hun onvoorziene gevolgen kan meebrengen. De minister heeft de scholieren ook gevraagd om sterk in hun schoenen te blijven staan en niet toe te geven aan  ‘peer pressure,’ waardoor ze minder vatbaar zullen zijn voor negatieve invloeden van leeftijdgenoten. Tot slot heeft Mac Andrew ze opgeroepen niet tegenover elkaar te staan, maar om meer respect en tolerantie voor elkaar te hebben en te werken aan sterke vriendschapsrelaties onderling.   

Coördinator van Stibula, Wilgo Koster, heeft in zijn spreekbeurt de jongeren aangemoedigd om te genieten van hun kinderjaren, zonder zorgen, vrees, en angst. Hij heeft de aanwezige ouders en leerkrachten gevraagd om in het kader van suïcidepreventie meer dan ooit een luisterend oor te hebben voor hun kinderen ter voorkoming dat ze depressief raken en als gevolg daarvan prikkelbaar reageren op hun omgeving. Ook het vechten en pesten moeten volgens de Coördinator kordaat aangepakt worden en hij wees de aanwezige jongeren op mogelijke consequenties. Koster heeft verzekerd dat Stibula zich zal blijven inzetten voor de jongeren van de buurt door hen op te vangen, te vormen en te begeleiden tot volwaardige burgers in onze samenleving.

Het project ‘Kinderrechten’ van het ministerie van AWJ, geschiedt in samenwerking met UNICEF en richt zich op de bewustwording van de naleving van het verdrag van de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind, ook wel het Kinderrechtenverdrag genoemd. Suriname heeft dit verdrag ondertekend en is daarom verplicht erop toe te zien dat de rechten van kinderen worden nageleefd en beschermd. Middels dit project zal het ministerie in verschillende districten aandacht vragen voor kinderrechten van het Surinaams kind.

Paramaribo, 16 februari 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Goed opgekomen scholieren van Latour die een rollenspel aan het uitvoeren zijn.