Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Regionale ontwikkeling en sport

SAR werkt aan rehabilitatie van Sportaccommodaties en ruimten

Het Onderdirectoraat Sport Accommodaties en Ruimten (ODSAR), vallend onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), beweegt zich overal in het land. Er wordt in het bijzonder gewerkt aan het rehabiliteren van de sport accommodaties en het aanleggen van nieuwe ruimten, waar er nieuwe talenten in de verschillende buurten geïdentificeerd zullen worden. Deze nieuwe talenten zullen klaar gestoomd worden door het onderdirectoraat Recreatie en Sport (R&S) om zodoende de sporters te worden die Suriname positief op de internationale kaart zullen plaatsen.

Op 9 maart 2023 bracht een team onder leiding van onderdirecteur John Atida, een oriëntatie bezoek op Tuinstad Lelydorp alwaar op zeer kort termijn een trimbaan en een fitness area zal worden aangelegd. De groep bestond uit de beleidsplancoördinator dhr. Sibilo en een team van het commissariaat Wanica noord-oost alwaar de districtscommissaris S. Goelaman het beheer voert. Het aanleggen van de trimbaan vloeit voort uit het nu op handen zijnde India sportproject. Vanuit het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) is de missie zoveel als mogelijk gericht op het identificeren en of aanleggen van overheidsterreinen, sportaccommodaties en ruimten voornamelijk voor de jeugd.

Er komt dan bij ieder sportcomplex, vallende onder het directoraat sportzaken, een beheersstructuur waarbij alle actoren betrokken zullen worden.