Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

SAO moet zelfvoorzienend worden

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) heeft bij een werkbezoek aan de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) gezegd dat dit trainingsinstituut zelfvoorzienend moet gaan opereren. De minister vindt dat de stichting die een werkarm is van het ministerie nog veel meer moet gaan inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt.

De SAO bestaat in 2021 veertig jaar. Een moment om volgens Kuldipsingh na te gaan of de taakstelling van de SAO en de curricula van de aangeboden trainingen nog voldoet aan de huidige ontwikkelingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt. De stichting heeft 76 medewerkers waaronder enkele parttimers. Het natraject van de cursisten die met succes hebben afgerond wordt tot op dit moment niet gevolgd. Het beleid van het ministerie van AW&J zal zich nu op richten om onderzoek hiernaar te doen en te komen tot data.

Het streven van de bewindsvrouw is om SAO effectiever en efficiënter te doen functioneren. De focus in deze beleidsperiode zal volgens haar daarom gericht zijn op het vinden van een formule voor deze werkarm om op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze te kunnen voldoen aan de vraag op de Surinaamse arbeidsmarkt naar vakgetrainde mankracht. Ze ziet ook graag dat klein-ondernemerschap meer dan ooit gestimuleerd wordt bij de cursisten, afgezien van de specifiek vakken waarvoor ze in training zijn. Voorts heeft zij de stichting geïnstrueerd om landelijk een behoefte onderzoek te doen naar vaktrainingen zodat de vleugels uitgeslagen kunnen worden naar de districten toe. Ook heeft zij aangespoord om samenwerkingsverbanden aan te gaan met partners in zowel ons land als buiten de grenzen van het land.

De directeur van SAO, Joyce Lapar, overhandigd vervaardigde producten van de vakopleidingen aan Minister Kuldipsingh.

De directie van SAO heeft de problemen waarmee de stichting te kampen heeft en de uitdagingen waarvoor ze staat, onder de aandacht gebracht van de minister. De leiding blijkt vastberaden te zijn de stichting te opereren volgens de zienswijze van de minister. Nu al wordt er ingespeeld op de vraag vanuit het bedrijfsleven door nieuwe curricula te ontwikkelen voor trainingen die het komend jaar zullen worden aangeboden.

Het bezoek heeft op woensdag 11 november plaatsgevonden en werd afgesloten met een rondleiding in de werkruimtes van de vakopleidingen.

Minister Kuldipsingh krijgt een rondleiding bij de vakopleidingen

Paramaribo, 11 november 2020

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken