Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

SAO levert verpleegassistenten module-1 af en neemt geüpgraded didactische keuken in gebruik

Suriname heeft 39 verpleegassistenten op het niveau van module 1 erbij. Deze hebben, na met succes de 6 maanden durende cursus bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) te hebben afgerond, hun certificaat op vrijdag 23 juni 2023 in ontvangst mogen nemen. De cursus die bedoeld was voor kansarme jongeren, is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van het Bureau Gemeenschapsprojecten (BGP) van het ministerie van Financiën en Planning dat 90% van de financiële middelen beschikbaar heeft gesteld, waardoor de cursisten slechts met een deel van het cursusgeld hoefden in te komen. Met het ontvangen certificaat zijn de geslaagden in staat in de thuiszorg te werken als werknemer of als micro-ondernemer. Bij de module-1 van de cursus Verpleegassistent is de focus gericht op: cliënten ondersteunen in de huishouding, helpen bij de persoonlijke verzorging zoals wassen en aankleden en lichte maaltijd aan hen verzorgen. Bij deze gelegenheid zijn de geslaagden toegesproken door verschillende sprekers.   

Joyce Lapar, directeur van de SAO heeft in haar spreekbeurt benadrukt dat het behaalde certificaat niet de mogelijkheid biedt om in het ziekenhuis te gaan werken. Daarvoor zullen de geslaagden de module 2 van de training, die in de maand oktober van start gaat, moeten volgen en afronden. Het behaalde certificaat biedt de groep de mogelijkheid om te gaan werken in bijvoorbeeld een bejaardentehuis of thuis bij ouderen. Volgens de directeur hoeft dat niet per se als werknemer, want met de opgedane kennis zijn de geslaagden in staat om als zelfstandige hun diensten aan te bieden aan cliënten. Ze heeft aangegeven dat van de 70 cursisten, 31 hebben afgehaakt om verschillende sociale problemen. Dit is de reden geweest waarom aan de bekende motivatiespreker, kapitein Maniesingh Shyam van het Nationaal Leger, is gevraagd om de cursisten toe te spreken. Hij heeft hen met veel flair kunnen overtuigen dat zij over de potentie en talenten beschikken om succesvol te kunnen zijn in het leven en dat zij daarom moeten volhouden in hetgeen waarmee zij zijn begonnen. Voor de SAO-directeur is het grote aantal afhakers een eye-opener om in het vervolg na te gaan hoe een helpende hand kan worden geboden aan cursisten om de training waarmee zij begonnen zijn af te ronden. Ze pleit voor een oplossing op basis van een integrale benadering van problemen die neerkomen op geen oppas voor kinderen en geen busgeld hebben. Als er geen oplossing gevonden wordt voor deze sociale problemen, vreest zij dat deze groep van geslaagden in oktober geen aanvang zal kunnen maken met de module-2 van deze cursus.

Bij deze gelegenheid is er ook een didactische keuken opgeleverd die hoort bij deze cursus. Het kookgerei en het keukengerei zijn volledig vervangen. Volgens Lapar is dit tot stand gekomen dankzij het aangaan van partnerschappen, doelend op de financiële ondersteuning van het Bureau Gemeenschapsprojecten (BGP) dat ook heeft gezorgd voor de keukenuitrusting die al heel lang aan vervanging toe was. In deze keuken leren de cursisten maaltijden bereiden.

De voorzitter van de Raad van Bestuur bij de SAO, tevens onderdirecteur Arbeidsmarkt op het ministerie van AWJ, Naomi Esajas-Friperson, heeft aangegeven dat het opleveren van de verpleegassistenten door de SAO, volledig past in het streven van het ministerie om werkgelegenheid te bevorderen. Het scholen, omscholen en bijscholen van personen in beroepsgerichte vakken, is volgens haar bedoeld om personen in staat te stellen hun brood te verdienen, hetzij als werknemer, hetzij als micro-ondernemer. Ze heeft de geslaagden opgeroepen om zich ook te laten begeleiden door de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) om de overlevingskansen te vergroten als startende micro-ondernemer.  Alle sprekers, waaronder, Jaswant Doekharan, projectmanager van het Bureau Gemeenschapsprojecten, hebben de geslaagden moed ingesproken om niet op te geven, maar wilskracht te tonen om zelfvoorzienend te worden en zelfregie te nemen in hun eigen leven.  

Paramaribo, 26 juni 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

De geslaagde verpleegassistenten op het niveau van module-1, tezamen met de trainers, directie en bestuur van de SAO alsook het team van het Bureau Gemeenschapsprojecten.

Oplevering/ingebruikname van de geüpgradeddidactische keuken van de SAO. De keuken wordt gebruikt voor de cursus Verpleegassistenten. Op de foto: Joyce Lapar (directeur SAO) en Jaswant Doekharan (projectmanager BGP).