Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

SAO levert getrainde mensen met een beperking af

De Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft in het kader van het Basic Needs Trust Fund project: “Micro-ondernemerschap voor mensen met een beperking” certificaten aan 26 geslaagde cursisten uitgereikt. Het gaat om de trainingen Computer hardware module 1 & 2, Fietsen reparatie en Basis Hydroponics. De cursisten van de trainingen Computer hardware module 1 & 2 en Fietsen reparatie hebben ter motivatie een starterspakket ontvangen voor het opstarten van een onderneming. De cursisten van hydroponics worden na de advance level voorzien van een starterspakket. Het doel van dit project is om mensen met een beperking de nodige skills aan te brengen, teneinde een onderneming te kunnen starten of een baan te kunnen vinden. De certificaatuitreiking heeft plaatsgevonden op vrijdag 19 november 2021.

De directeur van SAO, Joyce Lapar, heeft aangegeven dat de cursisten met het behalen van dit certificaat een verbetering kunnen brengen in de huidige economische situatie en de positie van deze groep op de arbeidsmarkt. Lapar heeft laten weten dat dit traject ook een leermoment is geweest voor de SAO, gelet op de aanpassingen binnen het curriculum en de methode van lessen verzorgen aan de cursisten. Verder heeft de directeur kenbaar gemaakt dat de doelen van de SAO bereikt zijn door het succesvol afronden van de trainingen en heeft zij de cursisten ook de moed ingesproken om zich verder te ontwikkelen met als einddoel het opzetten van een eigen onderneming.

Malty Dwarkasing, voorzitter van de Alliantie voor mensen met een beperking, heeft te kennen gegeven trots te zijn op de cursisten en vertrouwt erop dat zij nu instaat zijn, met de opgedane kennis en vaardigheden, deel uit te maken van de arbeidsmarkt als werknemer of ondernemer. De voorzitter van de Raad van Bestuur, Naomi Esajas-Friperson en Genti Mangroe, directeur Jeugdzaken, hebben aangegeven dat het opleiden van vakdeskundigen en deze leveren aan de arbeidsmarkt, wederom is uitgevoerd door de SAO. Esajas-Friperson noemt de cursisten mensen met een speciale gave, omdat zij een bewuste keuze hebben gemaakt om zich te laten scholen, ondanks de uitdagende omstandigheden. Deze keuze is een stap richting zelfstandigheid die kan resulteren in zelfredzaamheid.

Minister Rishma Kuldipsingh van AW&J, heeft in haar toespraak laten weten dat zij bijzonder trots is op de cursisten met de behaalde mijlpaal en de keuze om in zichzelf te investeren. De bewindsvrouwe heeft aangeduid dat de doorzettingsvermogen van de cursisten, dient als voorbeeld en motivatie voor de groep zonder beperkingen. Kuldipsingh heeft verder aangegeven dat de geslaagden gestimuleerd worden door het ministerie, omdat ondernemerschap de ruggengraat is van de economie. De cursisten zijn met behulp van incentives gestimuleerd voor het opzetten van een eigen onderneming en heeft Kuldipsingh hen aangemoedigd om zich verder te verdiepen in hun gekozen onderneming. Verder heeft de minister haar dank en felicitaties uitgebracht aan alle cursisten en een ieder die een bijdrage geleverd heeft aan dit project.

De cursisten hebben hun certificaat in ontvangst genomen.

Paramaribo, 19 november 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken