Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Samenwerking tussen Arbeid en stichting ‘Elisabeth Samson’s Huis’ moet resulteren in arbeidsmuseum

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) en het bestuur van de stichting ‘Elisabeth Samson’s Huis’, onder leiding van Cynthia Mc Leod, hebben in een goed gesprek de wederzijdse intenties voor het inrichten van een arbeidsmuseum in de zolder van het voormalig hoofdkantoor van het ministerie benadrukt.  Het gaat in dezen om het monumentaal pand aan de Wagenwegstraat 20B waarover de stichting in onderhandeling is met de regering om eventueel de nieuwe eigenaar ervan te worden. Het voornemen van het arbeidsmuseum kan pas worden uitgevoerd na restauratie van het gebouw.

De bewindsvrouw is verheugd over het voornemen om in samenwerking met de stichting een arbeidsmuseum in te richten in het pand. Dit museum zal slechts een onderdeel zijn van de nieuwe bestemming die het pand zal krijgen volgens de stichting. Met onder andere dit museum in het bedoeld pand, denkt Kuldipsingh dat het gebouw in zekere zin mede het statussymbool zal blijven uitstralen van factor arbeid. Het voorgenomen museum zal volgens haar de samenleving in staat stellen om de pijnlijke arbeidshistorie te kunnen herleven, maar tegelijkertijd zal met name de jeugd zich kunnen realiseren dat waardig werk (decent work) voor alle werkenden vandaag de dag centraal staat in het arbeidsbeleid in relatie tot de zo gewenste duurzame ontwikkeling van ons land. De gesprekken met de stichting zullen worden voortgezet met de bedoeling om het voornemen te realiseren.

Paramaribo, 27 oktober 2020

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken