Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Samenwerking troef in Krin Birti Project voor een schoner Nickerie

Het Krin Birti Project werd op vrijdag 8 maart officieel gelanceerd in Sidoredjo. Dit ambitieuze initiatief, gericht op het bestrijden van milieuvervuiling en het bevorderen van burgerparticipatie, bracht prominente figuren samen in een gezamenlijke inspanning voor een schonere en gezondere toekomst.

De ceremonie, die getuigde van een brede betrokkenheid, werd bijgewoond door dhr. Sastrohardjo (voorzitter van de moskee in Sidoredjo), DNA-lid Harriet Ramdin, directeur Milieu Ritesh Sardjoe, districtscommissaris Senrita Gobardhan en minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM).

Inspirerende woorden
In hun inspirerende toespraken benadrukten de sprekers het cruciale belang van het Krin Birti Project. Dhr. Sastrohardjo prees de ijverige jongeren die zich vrijwillig inzetten voor een schone buurt en sprak zijn waardering uit voor de keuze van Sidoredjo als projectlocatie.

Samenwerking voor verandering
Directeur Sardjoe riep op tot eenheid en actieve betrokkenheid van de gemeenschap. Hij benadrukte de rol van huismoeders in het scheiden van afval en beloofde ondersteuning vanuit het ministerie. DNA-lid Ramdin pleitte voor integratie van milieueducatie in het onderwijscurriculum, met het oog op een bewustere generatie.

Sidoredjo als voorbeeld
DC Gobardhan prees Sidoredjo als een voorbeeldige buurt en beloofde volledige steun aan het project. Ze stelde Sidoredjo voor als ambassadeur voor andere buurten, in de hoop een domino-effect van positieve verandering te creëren.

Een urgente missie
Minister Dasai benadrukte tijdens de lancering de ernst van de afvalproblematiek in Suriname. Hij waarschuwde voor de gevaren van het gebruik van chemicaliën in de landbouw en de impact van deze praktijken op klimaatverandering.

Een symbool van hoop
Het hoogtepunt van het evenement was de onthulling van het Krin Birti billboard. De heer Sastrohardjo ontving vervolgens symbolisch de schoonmaakgereedschappen.

De toekomst tegemoet
De lancering van het Krin Birti Project markeert het begin van een boeiende reis. Met de gebundelde kracht van de gemeenschap, lokale leiders en het Ministerie van ROM, is de weg vrijgemaakt voor een duurzamere toekomst in Nickerie. De bewoners van Sidoredjo en Nickerie kijken met optimisme uit naar de positieve impact van dit project op hun leefomgeving en welzijn.

“Kon Bondru Kon Na Wan, Gi Wan Moro Betre Sranan”