Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Samenwerking sleutel tot succes: Wet Ruimtelijke Ordening besproken met stakeholders

De toekomst van Suriname is de vorige week vormgegeven tijdens een reeks interactieve informatiesessies van het Directoraat Ruimtelijke Ordening. In samenwerking met diverse stakeholders werd het concept van de Wet Ruimtelijke Ordening besproken en belicht.

Enthousiaste stakeholders brachten op 12, 14 en 15 maart 2024 hun ideeën en perspectieven samen met experts van het Directoraat Ruimtelijke Ordening. De waardevolle inzichten en feedback die tijdens de discussies over het tweede concept van de wet werden verzameld, zijn cruciaal voor de finetuning van het wetsvoorstel.

Minister Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu benadrukte in zijn openingstoespraak de noodzaak van een nieuwe wet. De huidige wet is meer dan 50 jaar oud en de behoeften en ambities van de samenleving zijn sindsdien sterk veranderd. De nieuwe wet moet een kader creëren voor duurzame ontwikkeling in alle sectoren, met name olie en gas, die een belangrijke rol spelen in de Surinaamse economie.

Het Ministerie van ROM wil een “Wilde Westen” scenario voorkomen en streeft naar een geordende en vreedzame ontwikkeling van Suriname. De minister benadrukte dat de wet niet van de regering is, maar van het volk van Suriname. De afgelopen maanden is er veel waardevolle feedback verzameld van stakeholders.

De komende maanden worden gebruikt om de conceptwet verder te finetunen. De definitieve wet wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het parlement.

De open dialoog en inclusieve samenwerking tijdens de sessies illustreren de kracht van samenwerken. Het Directoraat Ruimtelijke Ordening is vastberaden om deze dynamiek voort te zetten in de verdere ontwikkeling van de Wet Ruimtelijke Ordening.

De waardevolle feedback van de stakeholders wordt zorgvuldig geanalyseerd en meegenomen in de finetuning van de conceptwet. Het gefinaliseerde wetsvoorstel zal vervolgens worden voorgelegd aan de relevante instanties voor goedkeuring.

De toekomst van Suriname is in onze handen. Door samen te werken, kunnen we een land creëren dat voor alle Surinamers kansen biedt.