Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Regionale ontwikkeling en sport

ROS werkt aan automatisering van de districtsadministratie

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft stappen gemaakt richting het automatiseren van de districtsadministratie. Er werd in dit kader een overeenkomst getekend tussen ROS en de onderneming N-Remote NV op 7 maart ten kantore van het onderdirectoraat Districtsbestuur en Decentralisatie (ODDD). De ondertekening werd gedaan door de directeur van Regionale Ontwikkeling (RO) Mavrick Boejoekoe en N-Remote directeur Shawn Quartier onder toezicht van ODDD onderdirecteur Jennyfer Jozefzoon – Wachter en vertegenwoordigers van de afdelingen Regionale Organisatie en Wetgeving, Disrtictsinkomsten en de Districtsadministrateur van het bestuursressort Tapanahony.

Er zal een landelijke project uitgevoerd worden waarbij de districtsadministratie vereenvoudigd en uniform gemaakt zal worden. Dit zal het mogelijk maken dat elke Da ongeacht waar hij/zij zich bevindt, binnen eenzelfde systeem te kunnen werken. Dit systeem zal het mogelijk maken dat er met een zekere efficiëntie gewerkt kan worden aan het invoeren van de inkomsten, uitgaven, opmaken van reçu’s, wat tegelijkertijd de rapportage naar de directie vergemakkelijkt.

N-Remote directeur Quartier gaf aan dat dit proces reeds jaren een prospect was. Hij stelt blij te zijn dat er een begin gemaakt zal worden met dit proces. “ Ik denk dat dit proces een positieve bijdrage zal leveren in het professioneler naar buiten komen naar cliënten toe.” Ook onderdirecteur Jozefzoon – Wachter gaf aan dat de districten eindelijk over een uniforme software zullen beschikken welke hen in de gelegenheid zal stellen om hun werk beter te kunnen doen.