Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

ROM: “WET Ruimtelijke Ordening  binnenkort een feit”

Het Directoraat Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft de afgelopen maanden haar focus gericht op de “wet ruimtelijke ordening”. Daarnaast, zijn de afgelopen weken een aantal stakeholders consultaties geweest, die erin moeten resulteren dat er een beter beeld wordt geschapen, over welke richting de stakeholders op willen met de ruimtelijke planning van Suriname.

Directeur Ritesh Sardjoe van het Directoraat Milieu gaf tijdens zijn toespraak aan, dat er zonder gedegen wetgeving en versterkte instituten, wij ook geen goede ruimtelijke planning kunnen bewerkstelligen. Het ministerie is bezig voorbereidingen te treffen om haar directoraat handen en voeten te geven, aldus Sardjoe.

Verder gaf hij aan, dat het ministerie met ondersteuning van de IDB een aanvang heeft kunnen maken met het samen nadenken over de formulering van RO-wetgeving. De consultant Christine Toppin Allahar is aangetrokken om het min.ROM daarin te ondersteunen.

Toppin gaf vandaag, donderdag 3 november 2022 een presentatie over de resultaten van haar onderzoek ten aanzien van de wet RO, alsook een aanbevelingsrapport die zij voorbereid heeft.

De presentatie werd gehouden in het gebouw Stg. De Mantel.