Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

ROM-minister Dasai bezoekt Matawai gebied ter ondersteuning van Amazone Conservation Team (ACT) en bespreekt belangrijke milieukwesties


In een recent oriëntatiebezoek, op zaterdag 20 jan 2024, uitgenodigd door het Amazone Conservation Team (ACT) onder leiding van mevrouw Minu Parahoe, Regional Director van ACT, heeft ROM-minister Dasai de Matawai-regio bezocht. Het bezoek had tot doel de inspanningen van ACT in het gebied te ondersteunen, met specifieke aandacht voor dorpen zoals Pusugrunu en Bethel Sukibaka.

Tijdens de presentatie werden verschillende cruciale onderwerpen besproken, waaronder de algemene rol van ACT in de regio, lopend onderzoek in Matawai, de kwestie van houtkap en de invloed van toerisme. De minister benadrukte de waarde van het werk van ACT in de dorpen, met specifieke aandacht voor het Matawai-gebied.

Bij dit bezoek was ook aanwezig de directeur Onderzoek en Ontwikkeling bij Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), de heer Rene Somopawiro. Zijn aanwezigheid was van groot belang gezien de activiteiten van houtkap in het Matawai-gebied. De aanwezigheid van SBB onderstreept de noodzaak van samenwerking tussen overheidsinstanties en milieubeschermingsorganisaties om duurzame oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarmee het gebied wordt geconfronteerd.Het Matawai-gebied staat voor de complexe taak van het balanceren tussen milieubehoud, economische ontwikkeling en de behoeften van de lokale gemeenschappen. Het bezoek van de minister benadrukte het belang van gezamenlijke inspanningen om deze uitdagingen aan te gaan en de biodiversiteit van de Amazone te behouden, terwijl de belangen van de lokale bevolking worden gerespecteerd.