Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

ROM brengt Pilot Milieu Awareness project naar het district Nickerie en Ressort Kabalebo

16-06-2022

Bewustwording, is de mate waarin mensen risico’s herkennen en zich ervan bewust zijn dat deze de veiligheid van informatie in gevaar kunnen brengen.

Dit jaar is het Internationaal thema “Only One Earth”.

In dit kader heeft minister Silvano Tjong-Ahin met zijn delegatie op donderdag 16 tot maandag 20 juni 2022, het district Nickerie en Ressort Kabalebo bezocht. Ook zijn enkele scholen aangedaan.

Studenten werden in de gelegenheid gesteld om hun creativiteit te bewijzen door met zwerfafval zoals petflessen -en doppen tot nieuw materiaal te maken. “Business Opportunity onder de studenten”. Tevens is er gelegenheid gecreeerd om te netwerken en vragen te stellen.

Ook de bewoners van Section, Apoera en Washabo hebben aandacht gevraagd aan de bewindsman.

Alsook, Bigi Pan en Wakay Pompgemaal Nickerie.

Tjong-Ahin deelde mee, dat terwijl de gevaren van klimaat niet ontkend kunnen worden, wij aangemoedigd moeten blijven door tekens van samenwerking en een groeiend bewustzijn van de urgentie waarmee we klimaatverandering moeten aanpakken.

Teneinde was dit een bijzondere aangelegenheid om de gebieden bij te wonen, aldus de bewindsman. Verder gaf hij aan, dat het pilotproject in Nickerie zich zal uitstrekken naar de overige districten met het oog gericht op de bewustwording van het Milieu.

Dit project werd gefinancierd door IDB, GCCA+UNDP met ondersteuning van SuReSur en MIN.ROM

Minister Silvano Tjong-Ahin van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu-ROM staat gereed om het “Milieu Bewustwording Project” voort te zetten in de overige districten. Klimaatverandering raakt ons allemaal, aldus de bewindsman.

Het doel van dit Milieu Bewustwording Project is om milieukennis naar de samenleving te brengen met bijbehorende educatie en demonstraties. Daarnaast wordt de focus ook gericht op “Zelf Ondernemen”

Het startsein van het Milieu Bewustwording Project was uitgevoerd in het district Nickerie. Ook jeugdigen in Paramaribo zijn er klaar voor.

Met dank aan:

#MULO West

#RG. Bueno Bibaz

#Sneiders Howard School

#Wakay

#Bigi Pan

#Section, Apoera, Washabo