Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Recht op vrijheid van vakvereniging is een fundamenteel recht

Minister Steven Mac Andrew van AWJ heeft op dinsdag 1 augustus 2023 de voorzitter van de Moederbond, Errol Snijders, ontvangen voor een onderhoud, waarbij de vakbondsleider aandacht vroeg voor  de verplichtingen van de werkgever in het kader van de Wet Vrijheid van Vakvereniging. Aanleiding van het gesprek was dat de vakbondsman geconfronteerd is geraakt met een geval, waarbij een bedrijf mogelijkerwijs het recht op vrijheid van vakvereniging schendt en dus de wet overtreedt. Werkgevers zijn volgens deze wet verplicht het recht op vakvereniging te respecteren en eveneens verplicht te onderhandelen met de vakvereniging. Voorts zijn werkgevers verplicht zodanige faciliteiten te verlenen aan de vakvereniging en haar bestuursleden, zodat deze hun vakbondswerk efficiënt kunnen uitvoeren binnen het bedrijf.

De minister, die verantwoordelijk is voor de bewaking van arbeidsstandaarden, gaf de vakbondleider aan, dat hij de bevindingen van de deskundigen van het ministerie zal afwachten alvorens nadere stappen te bepalen. De deskundigen van het ministerie zullen deze week met de vakbondsleider praten om de case te analyseren. De bewindsman heeft bij deze gelegenheid benadrukt dat de vrijheid van vakvereniging door de internationale wereldgemeenschap is erkend als een fundamenteel recht. Ook de Grondwet verplicht ons volgens hem om fundamentele rechten en vrijheden van de mens te eerbiedigen en te waarborgen, inclusief het recht op vrijheid van vakvereniging.

Paramaribo, 02 augustus 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Minister Steven Mac Andrew in gesprek met de voorzitter van de Moederbond, Errol Snijders en vakbondsleider Otmar Biswane.