Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Raad voor Coöperatie wezen geïnstalleerd

De Raad van Coöperatie wezen (RACO) is geïnstalleerd door de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh. RACO is ingesteld bij Staatsbesluit van 17 mei 1994, ter uitvoering van artikel 33A van de Wet Coöperatieve verenigingen, houdende instelling van de Raad voor Coöperatiewezen (“Besluit raad voor Coöperatiewezen”) als werkarm belast met het promoten en begeleiden bij de opzet van coöperaties. De bijdrage van RACO maakt een geïntegreerd deel uit van het beleid van het ministerie van AW&J.

Volgens de International Labour Organization (ILO) worden via coöperaties wereldwijd meer dan een 100 miljoen banen in stand gehouden. Dankzij deze banen wordt bijna een kwart van de wereldbevolking onderhouden. In 2002 werd door de tripartiete partners binnen de ILO de Aanbeveling voor Bevordering van Coöperaties (No. 193) aangenomen. Het wordt nationaal erkend dat een coöperatie een effectief instrument is voor de economische sociale en culturele ontwikkeling van een land. Coöperaties kunnen bijdragen tot de vorming van hechtere en georganiseerde gemeenschappen en tot meer werkgelegenheid, toename van persoonlijke en nationale middelen en inkomen en een zelfstandig en democratisch beheerde economie.

 Minister Rishma Kuldipsingh en de Raad voor Coöperatie Wezen, tijdens het onderhoud.

Minister Kuldipsingh heeft aangegeven dat er tot nu toe nog geen eenduidig beleid is met betrekking tot de coöperatie wezen. De raad heeft daarom ook als opdracht meegekregen om alle actieve coöperaties met hun leden en activiteiten in kaart te brengen. Ook zal er een behoefte onderzoek gedaan worden naar expertise die er reeds is en die nog bijgeschaafd moet worden. De bedoeling is ook dat er statistieken worden bijgehouden. De raad zal verder ook zorgen voor een professionele resultaatgerichte aanpak met betrekking tot het coöperatie wezen die de samenwerking onderling stimuleert.

De raad bestaat uit: voorzitter Claudette Etnel (AW&J), secretaris Sandhya Ramdas (AW&J) en de leden Joyce Foort (De Schakel), Ixon Sanamin (Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technische Innovatie), Irene Levant (Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme), Sharron Karsters (Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij),Christine Karnadi (Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen), Roy Haverkamp (Federatie van Agrariërs en Landarbeiders), Bhoelai Shamkisoor (Landbouw Coöperatie Kwatta en omstreken).

Paramaribo, 19 augustus 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken