Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Public private partnership voor nieuwe medische specialisatie in Suriname

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken heeft op 18 november 2022 enkele Surinaamse en buitenlandse specialisten ontvangen op het gebied van onder andere arbeid en gezondheid. Bij deze gelegenheid hebben partijen gebrainstormd over de zorg gericht op het voorkomen van beroepsziekten, bedrijfsongevallen, ziekte en het verzuim van werknemers. Uit deze brainstormsessie is overduidelijk geworden dat een speciaal in het leven te roepen opleiding een bijdrage daartoe zou kunnen leveren aan de gezondheid van werkenden. Besloten is om de bedoelde opleiding het karakter van een public private partnership te geven, waarbij minister Mac Andrew als liaison zal optreden tussen de private sector en de overheid, zeker voor wat betreft de ministeries die hierbij betrokken zullen worden. Jan van Charante, voorzitter van de stichting Bedrijfsgezondheidszorg, was een van de aanwezigen.

De Stichting Bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) organiseerde in samenwerking met Medwork Caribbean Inc van Aruba, NASKHO van Curaҫao en de IKA Academy van Nederland van 12 tot 16 november 2022 een geaccrediteerde na- en bijscholing op het vakgebied van de sociale geneeskunde. Cursisten en docenten waren afkomstig uit St. Maarten, Bonaire, Aruba, Curaҫao, Nederland en Suriname. De contacten en samenwerking tussen deze organisaties bestaan reeds jaren, maar kwamen door de Covid-19 pandemie stil te liggen. Deze bijscholing zal weer jaarlijks georganiseerd worden en onderdeel worden van een groter geheel namelijk een geaccrediteerde- en erkende opleiding tot medisch specialist. Er zijn reeds oriёnterende gesprekken gevoerd met Minister Marie Levens en de decanen van zowel de medische faculteit als het IGSR.

De nieuwbakken voorzitter van de VSB, Rekha Bissumbhar, die bij de afsluiting van de cursus aanwezig was heeft haar ondersteuning toegezegd, gezien het belang van goede scholing in relatie tot gezonde werknemers. Nancy Abdoelkariem, bedrijfsarts-opleider in Nederland en een van de trekkers van dit project, voert ook in Nederland gesprekken om te komen tot samenwerkingsverbanden met Nederlandse opleidings- en accreditatie instituten. Piet Kroon van IKA Academy en Tom Brandon, voorzitter van de Vereniging van Sportartsen, zijn evenals, Manaaf Badloe van Medwork Aruba, betrokken bij de voorbereiding van deze opleiding. Het voornemen is om deze opleiding in het eerste kwartaal van 2023 van start te laten gaan. De hoofdrichtingen zullen onder andere zijn: bedrijfs-, verzekerings- en sportgeneeskunde.

Paramaribo, 18 november 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Minister Steven Mac Andrew in gesprek met de specialisten op het vlak van arbeid en gezondheid