Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Regionale ontwikkeling en sport

Project ‘we kirn fu libi krin’ gelanceerd in dorp Brownsweg

Het project ‘We krin fu libi krin’ is op 11 juli gelanceerd in de krutu oso van Brownsweg in het district Brokopondo. Dit project moet zorgen voor bewustwording voor vuilophaal en verwerking. Het project is een samenwerking tussen Suresur, Fernandes Bottling, de Small Grants Programme(SGP), Conservation International en het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Loes Trustfull, projectcoördinator, zegt dat het project ‘wekrin fu libi krin’ deel is van een groter project namelijk ‘schoon Brownsweg’. Het initiatief van het project dat op 11 juli is gelanceerd komt van een plaatselijke organisatie, namelijk stichting Tumaw. De stichting wilde ook bijdragen aan een schooner gebied, omdat in de afgelopen periode Brokopondo tekampen heeft gehad met een gebrek aan vuilophaal. Hierdoor was er geen mooi beeld in het dorp voor toeristen. Met dit initiatief wil de gemeenschap van Brownsweg niet meer wachten tot de overheid komt met projecten, maar zij wil nu zelf werken aan de verdere ontwikkeling van het gebied. Voor het slagen van dit project zijn er rangers geïdentificeerd om de bewustwording te brengen die nodig is. Trustfull vertelde dat er op verschillende niveaus gewerkt zal worden om het dorp te leren wat de gevolgen zijn van plastiek in het milieu. Ook zullen zij het belangbijgebracht worden van afval scheiden en recyclen van plastiek. De rangers zijn10 vrouwen uit het dorp en zij kunnen gezien worden als ‘milieu politie’. Met delokale mensen als trekkers zal Brownsberg een voorbeeld moeten zijn voor andere districten.Het is ook de bedoeling dat dit project gebracht zal worden naar andere ressorten van Brokopondo en andere districten. Suresur heeft twee recyclebakkengeplaatst in het dorp om een aanzet te doen voor het scheiden van plastiek afval. Samen met Fernandes Bottling zullen er trainingen verzorgd worden om de bewustwording beter op gang te brengen. Districtscommissaris Ludwig Mendelzoon van Brokopondo zegt dat er veel goede dingen gedaan worden voor het gebied. Hij benadrukte dat de verantwoordelijkheid voor dit project na de lancering zal liggen bij de bestuursdienst, maar ookzullen de burgers dit project moeten helpen dragen. Hij geeft aan dat dit project gestart wordt op Brownsweg omdat het het grootste en drukste ressort is binnen hetdistrict.Jennyfer Jozefzoon-Wachter, onderdirecteur Districtsbestuuren Decentralisatie van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, haalde aan dat dit project een goed voorbeeld is van een vorm van burgerparticipatie.In decentralisatie is burgerparticipatie een belangrijke poot. “Mensen moeten participeren in het beleid van de regering”, aldus Jozefzoon-Wachter.