Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Project ‘Labor Market Alignment with New Industries’ vordert gestaag

De vorderingen binnen het project ‘Labor Market Alignment with New Industries’ (Afstemming van de arbeidsmarkt op nieuwe sectoren), welke het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) uitvoert in samenwerking met the Inter- American Development Bank (IDB), waren op 20 februari 2024 gesprekspunten tijdens een ontmoeting tussen minister Steven Mac Andrew, Adriana La Valley,IDB Country Representative en Yyannú Cruz-Aguayo, Team Leader IDB. Ook de  onderdirecteur Arbeidsmarkt op AWJ, Naomi Esajas-Friperson, was aanwezig. Het project is veelal gericht op beroepsgerichte training voor burgers met de focus op persoonlijke en professionele ontwikkeling in de landbouwsector,  eco-toerisme en de dienstensector, met nadruk op informatietechnologie. In dit kader worden samenwerkingsovereenkomsten met andere ministeries bekeken. Daarnaast wordt   een ‘Skills and Employment Survey’uitgevoerd. Het project vordert gestaag en met een goed uitgestippeld plan kijken partijen positief vooruit.

Minister Steven Mac Andrew is hoopvol gestemd over de vorderingen die tot dusver zijn geboekt. Volgens hem zal Suriname middels dit project nog meer vooruitgang boeken richting  duurzame ontwikkeling. Het ontwikkelen van een Roadmap for Training For Employment (TFE) welke gestaag vordert, is volgens de minister van belang om te komen tot meer beroepsgerichte trainingen voor de  beroepsbevolking. Hij twijfelt er niet aan dat de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) en de stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC), als werkarmen van AWJ een enorme bijdrage kunnen leveren als het gaat om gerichte beroepstraining. Vandaar dat zij ook worden betrokken bij dit project. Mac Andrew lichtte de IDB in over het landelijk trainingsproject ‘Wroko Foe Mek Moni “, dat thans in 5 districten wordt uitgevoerd door de SAO, midels het kosteloos aanbieden van verschillende vakopleidingen. De minister vindt dat personen binnen de samenleving landelijk de ruimte moeten krijgen om zich vanaf de basis te scholen tot het hoogste niveau. Net als de IDB is de bewindsman van mening dat met een goed uitgezet plan en een hechte samenwerking tussen alle betrokkenen de gewenste resultaten zullen worden bereikt met een goede basis voor verdere ontwikkeling.

La Valley heeft aangegeven dat  er progressie wordt geboekt door de lancering van de eerste activiteit binnen dit project namelijk het ontwikkelen van een Roadmap for Training for Employment (TFE) welke eerder door de minister genoemd is, evenals de uitvoering van een ‘Skills and Employment Survey’.  Zij vindt het belangrijk dat vooral in het achterland personen de nodige scholing kunnen krijgen om zich te focussen op landbouw en eco-toerisme. Zowel La Valley als Cruz-Aguayo, juichen een hechte samenwerking tussen partijen toe zodat de gestelde doelen binnen uitgezette tijd worden bereikt. Het onderdirectoraat Arbeidsmarkt fungeert als de directe counterpart bij de uitvoering van dit project. Reden genoeg voor de  onderdirecteur Arbeidsmarkt op het ministerie, Naomi Esajas-Friperson, om de nodige invloed aan te wenden om de samenwerking tussen partijen naar grotere hoogten te brengen.

Paramaribo, 4 maart 2024

Communicatie Unit,

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Rechts van de tafel: Steven Mac Andrew (minister AWJ). Van linksuit: Rosina Bijlhout (Voorlichting AWJ), Naomi Esajas-Friperson (onderdirecteur Arbeidsmarkt  AWJ), Adriana La Valley (Country Representative IDB)en Yyannú Cruz-Aguayo (Team Leader IDB).