Productie Krediet Fonds (PKF)

Het Productie Krediet Fonds (PKF) biedt financiering tegen gunstige voorwaarden aan kleine en middelgrote ondernemingen, in de productie- (goederen en diensten) en toerismesector, met uitzondering van de sub sectoren zoals, handel, landbouw, veeteelt en visserij.
Vermeldenswaard is dat, de verwerkingsindustrie binnen de agrarische sector wel in aanmerking komt voor een financiering uit het PKF.

Oprichting PKF
Het Productie Krediet Fonds (PKF) is bij wet van 27 december 2022 (Wet Productie Krediet Fonds) opgericht en het Ministerie van Financiën en Planning is belast met de uitvoering van de wet PKF.

Doel van het PKF
Dit fonds is opgericht met als doel, het stimuleren van de productiesector met het oog op:

 1. Versterking van de concurrentiepositie en verdiencapaciteit van ondernemingen.
 2. Het vergroten van de productie of waard toevoeging en diensten voor export of import vervangende producten en diensten.
 3. Stimulering van innovatie en diversificatie van producten.
 4. Verbetering van de bedrijfsefficiëntie.
 5. Het creëren van werkgelegenheid.


Doelgroep

 1. Ondernemers die:
  a. In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit.
  b. Niet over de Surinaamse nationaliteit beschikken, maar wel minimaal 5 jaar ingezetenen zijn.
 2. Ondernemingen die in Suriname gevestigd zijn en rechtspersoonlijkheid bezitten waarvan de aandelen voor niet meer dan 50% in handen zijn van buitenlanders.


Uit het PKF wordt het volgende gefinancierd:

 • Nieuwe investeringen
 • Uitbreidingsinvesteringen
 • Vervangingsinvesteringen
 • Werkkapitaalfinanciering


Let wel:
Uitgesloten van financiering zijn:

 • Woningbouw
 • Consumptieve uitgaven
 • Overname van bestaande leningen


Voorwaarden
De aanvrager dient een eigen bijdrage te hebben van 10% van het financieringsbedrag.

De eigen bijdrage kan in de vorm van:

 1. Liquide middelen
 2. Kennis
 3. Equipment
 4. Overige, afhankelijk van het project, te identificeren zaken.


De (maximale) leencondities zien er als volgt uit:

 1. Leensom: SRD 2.000.000,-
 2. Looptijd: 15 jaar
 3. Grace op rente: 12 maanden
 4. Grace op aflossing: 24 maanden

Dit wordt bepaald op basis van leen-behoefte en betaalcapaciteit.
De rente van het fonds is gesteld op 5%.

Zekerheden
Zekerheden ter dekking van de financiering kunnen zijn:

 • Eerste krediethypotheek op onroerende goederen.
 • Cessie vorderingen op debiteuren.
 • Fudiciaire Eigendoms Overdracht (FEO) op huidige en toekomstige roerende goederen.
 • Transportmiddelen en/of geregistreerd zwaarmaterieel op naam van de bank.
 • Garantiestelling van de Stichting Garantiefonds voor Bedrijfskredieten.
 • Overige garanties.


Aanvraag procedure

Om in aanmerking te komen voor een bedrijfsfinanciering, dient u een ondernemersplan te overleggen.

Indien u niet beschikt hierover, kunt het PKF aanvraagformulier invullen en indienen met de over te leggen documenten en relevante informatie.

Over te leggen documenten

Naamloze Vennootschap/ Eenmanszaak/ Natuurlijke personen/ Vennootschap onder Firma

 1. Volledig ingevuld en getekend PKF aanvraagformulier (https://www.nob.sr/wp-content/uploads/2023/08/Aanvraag_formulier.pdf)
 2. Financiële informatie:
  a. Bestaande bedrijven:
 • Inkomsten/ uitgaven staat
 • Indien beschikbaar, verlies en winstrekening/balans van afgelopen 3 jaar
 • Prognose van minimaal 3 jaar
  b. Starters:
 • Prognose van minimaal 3 jaar
 1. a. Bij een N.V.:
 • KKF-uittreksel
 • Kopie van de statuten
  b. Overige entiteiten:
 • KKF-uittreksel
 • CBB uittreksel of nationaliteitsverklaring
 1. Kopie vergunning(en) indien vergunning plichtig.
 2. Van de tekeningsbevoegde personen of gematigde(n):
  a. CBB uittreksel & nationaliteitsverklaring
  b. Kopie volmacht (notarieel) indien van toepassing
  c. Geldig legitimatiebewijs (E-ID kaart, rijbewijs of paspoort)
 3. De laatste 3 bankafschriften
 4. Kredietoverzicht van de afgelopen 3 maanden van bestaande leningen (bij financiële instellingen of anders).
 5. Grondpapieren:a.
  Bij eigendom: Kopie koopovereenkomst
  b. Bij grondhuur: grondhuur beschikking
 6. GLIS hypothecair uittreksel
 7. Taxatierapport (niet ouder dan 3 jaar)
 8. Kopie perceelkaart


Let wel:
Op basis van de bedrijfsactiviteiten kan het PKF mogelijk aanvullende informatie opvragen.

CONTACT INFORMATIE

Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V.

Beheerder van het Productie Krediet Fonds (PKF)

Mr. Jaggernath Lachmonstraat 160-162
Paramaribo – Suriname

Telefoon : (+597)465000 | (+597)465061 | (+597)465081
Fax : (+597)497192

KANTOORUREN

 

Maandag-Vrijdag: 7:30u -15:00u
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten