Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en cultuur

Persbericht: leerkrachten binnenland krijgen vervolg training formatief beoordelen

De afdeling Curriculumontwikkeling van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft onlangs in samenwerking met stichting Centrum voor Nascholing in Suriname(CENASU) vervolgtrainingen Rubrics voor Rekenen, Taal, Voortgangschriften en -rapporten verzorgd aan leerkrachten die werkzaam zijn in het binnenland.

Het doel van deze training was de verdieping en reflectie op de nieuwe manier van formatief beoordelen. Formatief beoordelen is een manier van toetsen, die gebruikt wordt als leer- en instructiemiddel. Door de afname van de formatieve toets krijgt de leerkracht helder zicht op de mate van beheersing van de leerstofonderdelen.Tijdens de training kregen de leerkrachten feedback op hun eigen voortgangschriften aan de hand van een checklist.

Het hoofd van de afdeling Curriculumontwikkeling Melisa Venetiaan, Bc., M.Ed., zegt positieve feedback hebben gehad van de leerkrachten: “De leerkrachten zijn blij, dat het ministerie het domein ‘Meertaligheid’ (al sinds 2011) heeft  meegenomen en dat leerlingen nu tijdens de les mogen antwoorden in hun moedertaal.” De leerkrachten mogen het antwoord goedkeuren, alleen als ze daar meteen de Nederlandse vertaling  aan vastkoppelen. Zo leert de leerling steeds in kleine practische situaties de schooltaal te hanteren.

Het is de bedoeling dat de afdeling medio 2022 de scholen in het binnenland bezoekt om na te gaan hoe het formatief toetsen werkt.  De training werd verzorgd in het gebouw van het Surinaamse Pedagogisch Instituut aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat.