Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en cultuur

Paasvakantie scholen binnenland vervroegd

De paasvakantie van de scholen in het binnenland wordt vervroegd. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) heeft naar aanleiding van de ontstane situatie in dit gebied als gevolg van de hoge waterstand besloten om voor de scholen in deze gebieden een vervroegde vakantie uit te schrijven. De paasvakantie gaat in op maandag 28 maart 2022 en duurt tot en met maandag 18 april 2022.

Het is niet verwachtbaar dat het water binnen de komende weken voldoende wegtrekt, zodat het onderwijsproces onder veilige omstandigheden kan worden hervat.

Als de situatie met betrekking tot de wateroverlast naar oordeel van het minOWC niet in die mate genormaliseerd is dat een vlotte voortgang van het onderwijsgebeuren genormaliseerd is, zal de departementsleiding hierover nieuwe instructies doen uitgaan.