Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Defensie

Overste Kioe A Sen per 1 april Waarnemend Bevelhebber Nationaal Leger

Luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen, plaatsvervangend bevelhebber, wordt ingaande 1 april 2022 belast met de waarneming in de bevelvoering over het Nationaal Leger. Kolonel Henri van Axeldongen, die vanaf 3 mei vorig jaar waarnam in de functie van bevelhebber, heeft met ingang van 22 maart 2022 verlof aangevraagd om daar aansluitend met pensioen te gaan. Hij blijft echter ter beschikking van de minister om zijn expertise in te zetten.

Dit jaar zal een nieuwe bevelhebber voor het Nationaal Leger worden benoemd. Tot nu toe was dat niet mogelijk, omdat kolonel Robert Kartodikromo formeel nog in functie was. Ondertussen is de benoemingsperiode van 3 jaar verstreken, waardoor de functie van bevelhebber definitief vacant is. Met de waarneming door overste Kioe A Sen wordt alvast voorzien in de opengevallen functie.