Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Ontwikkeling Derde Decent Work Programma van Suriname van start

In het kader van de ontwikkeling van het derde Decent Work Country Programma van Suriname (DWCP SU III), heeft het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), een tweedaagse workshop georganiseerd. Tijdens deze workshop wisselen stakeholders van gedachten over de specifieke focus areas en activiteiten, die zullen moeten worden opgenomen in het DWCP SU-III. De Director of the ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean, de heer dr. Dennis Zulu, die aan het hoofd staat van een 13 man tellende ILO-delegatie, participeert ook met zijn team in deze workshop. Deze workshop is op woensdag 15 september 2022 geopend door minister Steven Mac Andrew.

Mac Andrew heeft in zijn spreekbeurt aangegeven dat Suriname tot nu toe profijt heeft weten te trekken uit de twee uitgevoerde DWCP’s, daarom zal Suriname volgens hem voortgaan met het implementeren van het concept van Decent Work voor iedereen. Hij zegt dat hij aandacht heeft voor geïdentificeerde verbeterpunten van het tweede DWCP, waaraan zal worden gewerkt in het derde DWCP. Dat Decent Work in Suriname onder druk staat, steekt hij niet onder stoelen of banken. Hij noemde daarbij een ernstige verstoring van de arbeidsmarkt, waarbij een tekort aan arbeidskrachten in bepaalde economische sectoren zich aftekent tegen een groeiend werkloosheidsprobleem. De nadruk bij de uitvoering van het derde DWCP zal daarom veelal gericht zijn op het vraagstuk van  werkgelegenheid, skills ontwikkeling, het verhogen van de arbeidsproductiviteit en bedrijfsproductiviteit. Tegen deze achtergrond gaf de bewindsman de verzekering dat het derde DWCP niet onafhankelijk van het herziene Arbeidsmarktbeleid voor de periode 2022 – 2025 zal worden uitgevoerd, maar integendeel zullen ze elkaar aanvullen en hand in hand samengaan. Het bedoeld arbeidsmarkbeleid is voortgevloeid uit het tweede DWCP. Hij kijkt vol verwachting uit naar de implementatie van het DWCP SU-III, welke in Januari 2023 van start moet gaan. 

Ook de Director of the ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean, de heer dr. Dennis Zulu, kwam aan het woord om de participanten van de workshop een hart onder de riem te steken. Suriname is volgens hem op de goede weg met het implementeren van het concept van Decent Work en moet op de ingeslagen weg blijven. Hij ziet graag dat Decent Work ingang vindt in het gehele land, dus ook de rurale gebieden en het binnenland en dit moet volgens hem tot uiting komen in het derde DWCP. Het derde DWCP dient volgens hem zich vooral te focussen op het bevorderen van productieve werkgelegenheid en op een goed ondernemersklimaat voor duurzame bedrijven in Suriname.    

Paramaribo, 16 september 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Minister Mac Andrew tijdens zijn openingstoespraak bij de start van de tweedaagse Nationaal Stakeholders workshop voor de uitvoering van het derde Decent Work Country Programma Suriname (DWCP SU III).