Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Ontwerp ‘Arbeidsgeschillenwet 2020’ zal worden aangescherpt door voortschrijdende inzichten

In een onderhoud tussen minister Steven Mac Andrew en de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname (BR) op dinsdag 20 juni 2023 is er hoofdzakelijk gesproken over de Arbeidsgeschillenwet van 1946, waaraan de BR thans haar mandaat ontleent en over de ingediende ontwerpwet bij DNA, houdende nadere wijzigingen Arbeidsgeschillenwet 2020. Het Ministerie beoogt met de herziening van de wet een basis te leggen voor een systeem van arbeidsgeschillenpreventie, zodat reeds in een vroeg stadium signalen van een groeiend conflict tussen werkgevers en hun personeel of met de vakbond herkend kunnen worden, waardoor proactief kan worden gereageerd door de BR. De raad is intussen gehoord door de commissie van Rapporteurs van DNA over de herziening van de wet en is tot de conclusie gekomen dat er nog ruimte is om de ontwerpwet aan te scherpen op basis van haar inzichten en ervaringen, alvorens DNA tot behandeling overgaat. De minister is ontvankelijk voor de voortschrijdende inzichten van de BR en heeft besloten binnen een week een commissie te installeren met leden van de BR en juristen van het ministerie om zich te buigen over de verdere aanscherping van de wet, vooral in relatie tot arbeidsgeschillenpreventie en effectieve beslechting van arbeidsgeschillen.

In het belang van de gewenste harmonieuze arbeidsverhoudingen in ons land en de garantie voor een constante productiviteit van de Surinaamse economie, is minister Mac Andrew vastberaden de verouderde wet van 1946 te herzien. De herziening dient volgens hem te resulteren in een goed functionerend en effectief systeem van arbeidsgeschillenpreventie en beslechting van arbeidsgeschillen. Hierdoor kan voorkomen worden dat er zich in het land situaties voordoen van een verontrustende  toename van arbeidsconflicten, welke een negatieve impact kunnen hebben op de ontwikkeling van ons land in het algemeen en de economie in het bijzonder.

Behalve de ontwerpwet bespraken partijen ook andere issues de BR rakende, zoals de operationele ondersteuning door het ministerie op diverse gebieden. Voorts kreeg de minister ook het verslag van de BR over het jaar 2022 overhandigd door de Voorzitter van de BR.

Paramaribo, 21 juni 2023

Communicatie Unit                    

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Minister Steven Mac Andrew in gesprek met de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname (BR), onder leiding van Ferdinand Welzijn.