Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

‘Ontslagwet 2018’ wordt geëvalueerd

De Ontslagwet van 2018 zal worden geëvalueerd. Hiertoe is op donderdag 23 maart 2023 de commissie ‘Evaluatie Ontslagwet 2018’ geïnstalleerd voor een periode van 6 maanden door minister Steven Mac Andrew. Na ongeveer 5 jaren met deze wet te hebben gewerkt is het nu meer dan tijd voor het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) om te weten hoe de wet heeft gefunctioneerd, als er eventuele hiaten zijn geconstateerd en wat de ‘pros and cons’ zijn vanuit het arbeidsveld. Ook het Ontslagbesluit van 2021 zal onder de loep worden genomen. De uiteindelijke bedoeling van deze evaluatie is om aanpassingen te plegen aan de wet voor zover noodzakelijk om de werking ervan te verbeteren.

De evaluatie van de wet is een verplichting, welke verankerd is in de bedoelde wet en in principe twee jaren na de inwerkingtreding van de wet diende te geschieden. De Covid-19 pandemie zorgde echter voor de nodige stagnatie. De commissie is onder voorzitterschap van de onderdirecteur van het onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken van het ministerie, Glenn Piroe.

Minister Mac Andrew heeft bij de installatie aangegeven dat snelle ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen op arbeidsgebied de continue evaluatie en eventuele aanpassingen van bestaande arbeidswetten noodzaken. Hij is ervan bewust dat de Ontslagwet voor- en tegenstanders heeft, maar vindt  zelf, dat deze wet zekerheid biedt aan zowel werkgevers als werknemers en dat die zekerheid gewaarborgd moet blijven. Nu de commissie is geïnstalleerd verwacht Mac Andrew de volle inzet van alle leden die met hun kennis en kunde ervoor moeten zorgen dat hij wordt voorzien van gedegen advies ten aanzien van de wet.   

Voorzitter Piroe bedankte de minister voor het vertrouwen gesteld in hem en in de commissieleden en gaf aan, dat in goed dialoog en naar beste vermogen, gewerkt zal worden aan de evaluatie van de wet. Volgens de voorzitter zal de commissie direct een aanvang maken met het bestuderen van de wet, inclusief het ontslagbesluit van 2021. Voorts zullen voorbereidingen worden getroffen voor consultaties met onder andere werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers. Na de consultatieronde zal een evaluatierapport met conclusies en aanbevelingen worden gepresenteerd aan de minister.

De commissie heeft, zoals standaard is op het ministerie van AWJ, een tripartiete samenstelling met vertegenwoordigers vanuit de overheid, de vakbeweging en het bedrijfsleven. In de commissie zitten verder: Wihtley Lodik (JIZ/AWJ), Jean Morawi (JIZ/AWJ), Kawita Bisesser (Plan Unit/AWJ), Meena Kandhai- Ramai (Hoofd Bureau Minister/AWJ), Merlien Adriaans-Nelson (Arbeidsinspectie/AWJ), Maureen Held (Arbeidsinspectie/AWJ), Malini Ramsundersingh (VSB), Fred Ramsingh (RAVAKSUR) en Nishita Barros (AWJ) is toegevoegd als secretaris.

Paramaribo, 24 maart 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Commissie Evaluatie Ontslagwet. Vlnr: Glenn Piroe (voorzitter), Merlien Adriaans-Nelson, Meena Kandhai- Ramai, Kawita Bisesser, Minister Steven Mac Andrew, Fred Ramsingh, Malini Ramsundersingh, Wihtley Lodik, Nishita Barros (toegevoegd als secretaris), Maureen Held.