Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Onderzoek uitstoot “Kwikgehalte” in Suriname gestegen

Uit een onderzoek van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (ADEK) in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) is gebleken dat in en rondom goudverwerkingsbedrijven een gehalte van KWIK-DAMP enorm is gestegen.

In opdracht van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu is er een veldonderzoek verricht door het ADEK en NIMOS in de periode december 2021 tot en met mei 2022. Met ondersteuning van de Districtscommissaris (DC) zijn 27 goudbedrijven die in het bezit zijn van een vergunning benaderd, waarvan 20 zijn meegenomen in een grondig onderzoek. Niet alle bedrijven wilden meewerken aan dit onderzoek. KWIK zit momenteel met een hogere waarde van ± 60. Dit ligt veel hoger dan de normale waarde. Het inademen van kwikdamp is zeer slecht voor de gezondheid met alle gevolgen van dien. Bij langdurig in aanraking komen hiervan zijn de gevolgen schadelijk en kunnen ook blijvend zijn.

Resultaten van dit onderzoek zijn op dinsdag 27 september 2022 gepresenteerd aan het Ministerie ROM, goudverwerkingsbedrijven, districtscommissarissen en andere belangrijke stakeholders.

Minister Silvano Tjong-Ahin van het Ministerie ROM gaf aan, dat de samenleving bewuster moet worden hoeveel schade hun activiteiten toebrengt aan hun eigen omgeving. Volgens de bewindsman is de samenleving in het binnenland gewend om kwik te gebruiken voor hun activiteiten. Daarnaast, is het zeer uitdagend om deze groep te hervormen door een ander methode toe te passen.

De bewindsman is ervan overtuigd dat de samenleving na de presentatie ingezien te hebben, hoeveel milieuschade er veroorzaakt wordt door KWIK, en hoopt dat de uitstoot verminderd.

De presentative hield in:
– Resultaten van het onderzoek
– oorzaken van het probleem m.b.t de goudopkoopbedrijven
– Beoogde doelen voor het aandragen van oplossingen
– Plan van aanpak voor zuurkast problemen
– Aangeboden bewustwording trainingen> veilig omgaan met kwik en kwikverbindingen
– Installatie van een nieuw goudverwerking systeem die moet voldoen aan de gestelde standaarden
(US Environmental Protection Agency>EPA)
– Rondvraag

Aanwezigen:
>Minister Min.ROM Silvano Tjong-Ahin
>Directeur Directoraat Milieu Ritesh Sardjoe
>Voorzitter Interdepartementale Commissie Klachten mw. Margret Zerp van Min.ROM
>NIMOS
>ADEK
>Districtscommissarissen
>Goudverwerkingsbedrijven
>Andere relevante Stakeholders