Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Onderzoek onthult omvangrijke hoeveelheden grofvuil in wijken Geyersvlijt en Zorg en Hoop

Een recent uitgevoerd onderzoek naar bulky waste (grofvuil) in de wijken Geyersvlijt en Zorg en Hoop heeft onthuld dat de hoeveelheid grofvuil aanzienlijk is. Het project, geleid door het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) in samenwerking met Arush Consultancy and Services, beoogde niet alleen de hoeveelheid grofvuil vast te stellen, maar ook het milieugedrag in termen van bewustwording van de omgevingshygiëne te meten.

Het project, gefinancierd vanuit de overheidsbegroting, had als doel de inventarisatie van diverse soorten grofvuil en tuinafval in de genoemde wijken, evenals het opstellen van een plan voor een landelijke ophaalcampagne.

Het onderzoek, dat initieel gepland was om binnen 4 maanden te worden voltooid, ging van start op 17 februari 2023 en werd afgerond op 7 juli 2023. Hoewel het oorspronkelijke plan was om een uitgebreide landelijke ophaalcampagne te organiseren, besloot ROM na overleg met de consultancy om zich te concentreren op de vijf districten met de hoogste bevolkingsdichtheid, namelijk Paramaribo, Wanica, Saramacca, Commewijne en Nickerie.

De rapportage van de consultancy toonde aan dat er verschillende typen grofvuil waren geïdentificeerd, waaronder bouwafval, houtafval, huishoudelijke apparaten zoals ijskasten en gasfornuizen, en meubels. Echter, het rapport merkte op dat er tekortkomingen waren in de communicatie met de bewoners in de onderzochte gebieden, waardoor niet alle soorten grofvuil mogelijk in kaart waren gebracht.

Benadrukt is, het cruciale belang van milieu bewustwording als een positief stap richting duurzame ontwikkeling en een schoon milieu.

Verder werden vragen opgeworpen over de representativiteit van de data voor de gehele regio, aangezien de verzamelde informatie specifiek was voor de onderzochte wijken en mogelijk niet van toepassing was op rurale gebieden.

Illegale vuilstortplaatsen – gebied Geyersvlijt
llegale vuilstortplaatsen – gebied Zorg en Hoop

Hoewel het project enige vertraging opliep en enkele uitdagingen aan het licht bracht, biedt het onderzoek waardevolle inzichten in de omvang van het grofvuilprobleem in de geselecteerde wijken van Paramaribo. De bevindingen zouden kunnen bijdragen aan toekomstige inspanningen om grofvuilbeheer en milieubewustzijn in het gebied te verbeteren.-.