Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Defensie

Ondertekening common security masterplan een historisch moment

Minister Krishna Mathoera van Defensie (Suriname), premier Mark Phillips (Guyana) en brigadier-generaal Régis Colcombet (Frankrijk) hebben op 26 augustus 2021 hun handtekening geplaatst onder een common security masterplan. De bewindsvrouw participeerde aan de Guaina Shield Strategic Dialogue van 25 tot en met 27 augustus 2021 te Cayenne, Frans-Guyana, alwaar er gesproken is over gezamenlijke veiligheidsdreigingen en uitdagingen, waar de landen voor staan. De delegatie is ondertussen teruggekeerd.

Foto1: Vlnr: Premier Mark Phillips (Guyana), brigadier-generaal Régis Colcombet (Frankrijk) en Defensieminister Krishna Mathoera (Suriname) zetten hun handtekening onder het samenwerkingsdocument. Op de achtergrond: de Franse ambassadeur Antoine Joly en generaal-majoor Xavier Buisson. (foto: Ministerie van Defensie)

Minister Mathoera benadrukt dat de ondertekening van dit masterplan een historisch moment is in de samenwerking tussen de drie landen. “Het is ook historisch, omdat de landen voor het eerst bij elkaar zijn gekomen. De gesprekken waren heel open. Alle drie landen hebben hun uitdagingen gepresenteerd en er is gesproken over hoe wij onze strategieën zodanig gaan formuleren  dat ons territoir, onze natuurlijke hulpbronnen, maar bovenal onze mensen optimaal beschermen”, zegt de Defensieminister. Mathoera benadruk dat we leven in een wereld die erg onvoorspelbaar is en waar we heel erg met elkaar verbonden zijn. “Het is daarom belangrijk dat we onze middelen heel effectief en efficiënt inzetten bij de gezamenlijke strategische belangen”, aldus de minister..

Suriname, Guyana en Frans-Guyana staan voor dezelfde uitdagingen op het gebied van veiligheid, ongecontroleerd personenverkeer, klimaatdreigingen, de strijd tegen drugs en illegale goudwinning. Eén van de afspraken is daarom om de gezamenlijke land, rivier en zeepatrouilles te vergroten. Daarnaast zullen de landen aan de hand van informatie-uitwisseling tijdig kunnen optreden tegen verschillende dreigingen. Het ligt in de bedoeling dat de drie landen jaarlijks bij elkaar zullen komen om deze samenwerking te evalueren. Bij deze eerste Guaina Shield Strategic Dialogue waren van het Surinaams Nationaal Leger (NL) ook aanwezig luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen (plaatsvervangend bevelhebber) en luitenant-kolonel Franklin Blokland (commandant marine). Van de Franse zijde waren verder ook aanwezig ambassadeur Antoine Joly, generaal-majoor Xavier Buisson, brigadier-generaal Thomas Lorne uit Parijs en brigadier-generaal Laurent Mercier. Van de Guyanese delegatie waren aanwezig brigadier-generaal Godfrey Bess.