Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

NJI start met consultatie fase

Het Nationaal  Jeugdinstituut (NJI), in het bijzonder het Nationaal Jeugdparlement (NJP), is in februari gestart met een evaluatietraject dat in drie fases opgedeeld is, namelijk: research, consultatie fase en aanbevelingen. Na intensief onderzoek te hebben gedaan naar jongeren participatie op nationaal en internationaal niveau, is de consultatie fase gestart met minister Rishma Kuldipsingh, van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), als eerste persoon die geconsulteerd is. De consultatie heeft plaatsgevonden op dinsdag 20 april 2021. De consultatie gesprekken hebben als doel om aanbevelingen aan te leveren aangaande jeugdparticipatie, waarbij die vervolgens gepresenteerd zullen worden aan minister Kuldipsingh.

Karishma Mathoera, directeur NJI, heeft aangegeven dat er tijdens zo een consultatie ronde er verschillende onderwerpen voor de evaluatie aan de orde komen, waaronder de verkiezingen, de methode (rekening houdende met de financiële middelen en de Covid-19 pandemie), de vereisten van de kandidaten, de identiteit en rol van het NJP en op welke manier er verder beleid uitgezet zal worden. Mathoera heeft aangegeven dat er naast de minister meerdere personen geconsulteerd zullen worden zoals de gewezen voorzitter van de kiescommissie en organisatie commissie en leden van de vaste commissie AW&J van De Nationale Assemblee, gewezen directeuren, gewezen voorzitter van het NJP.

De consultaties zullen zowel fysiek als digitaal geschieden vanwege de Covid pandemie en het in acht nemen van desbetreffende maatregelen. De digitale consultatie geschiedt door middel van “Online surveys”. Volgens Mathoera is het de bedoeling dat de werkgroep na de consultatie ronde een breder beeld heeft over welke kant er opgegaan moet worden met de aankomende verkiezingen voor het NJP en hoe het jeugdorgaan beter ingericht kan worden om efficiënter te werk te gaan. Belangrijk voor de werkgroep is dat in goede afstemming met de stakeholders, de werkgroep komt met voorstellen die gedragen worden door het grootste deel van de samenleving.

Paramaribo, 20 april 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken